Colegiul prefectural

Temei legal:

 • Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
 • Hotărârea Guvernului nr. 906/2020 pentru punerea în aplicare a unor prevederi ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

Ordinul prefectului:

  • Nr. 300/25.09.2023 privind actualizarea componenței Colegiului Prefectural
  • Nr. 254/08.08.2023 privind actualizarea componenței Colegiului Prefectural
  • Nr. 391/07.10.2021 privind modificarea Ordinului Prefectului Judeţului Olt nr. 14 din 14.01.2021 privind aprobarea Regulamentului de funcţionare a Colegiului Prefectural Olt.
  • Nr. 381/24.09.2021 privind modificarea Ordinului Prefectului Judeţului Olt nr. 288/24.05.2021 privind actualizarea componenţei Colegiului Prefectural.
  • Nr.  341/21.07.2021  privind actualizarea componenței Colegiului Prefectural.
  • Nr.  310/17.06.2021  privind actualizarea componenței Colegiului Prefectural.
  • Nr.  288/24.05.2021  privind actualizarea componenţei Colegiului Prefectural.
  • Nr. 190/25.03.2021 privind modificarea Ordinului Prefectului Judeţului Olt nr. 174 din 10.03.2021 privind actualizarea componenţei Colegiului Prefectural.
  • Nr.  174/10.03.2021  privind actualizarea Componenţei Colegiului Prefectural
  • Nr. 109/18.02.2021 privind modificarea Ordinului Prefectului Judeţului Olt nr. 13 din 14.01.2021 privind actualizarea componenţei Colegiului Prefectural.
  • Nr. 14/14.01.2021, privind aprobarea Regulamentului de funcţionare a Colegiului Prefectural Olt.
  • Nr. 105/25.02.2020 privind modificarea Ordinului Prefectului Judeţului Olt nr. 18 din 29.01.2019 privind actualizarea componenţei Colegiului Prefectural.
  • Nr. 23/21.01.2020, privind modificarea Ordinului Prefectului Judeţului Olt nr. 18 din 29.01.2019 privind actualizarea componenţei Colegiului Prefectural.
  • Nr. 212/12.09.2019, privind modificarea Ordinului Prefectului Judeţului Olt nr. 18 din 29.01.2019 privind actualizarea componenţei Colegiului Prefectural,.
  • Nr. 181/14.08.2019, privind modificarea Ordinului Prefectului Județului Olt nr. 18 din 29.01.2019 privind actualizarea componentei Colegiului Prefectural.
  • Nr. 148/03.07.2019, privind modificarea Ordinului Prefectului Județului Olt nr. 18 din 29.01.2019 privind actualizarea componentei Colegiului Prefectural.
  • Nr. 117/07.05.2019, referitor la modificarea Ordinului Prefectului Olt nr. 18/29.01.2019 privind actualizarea componentei Colegiului Prefectural
  • Nr. 100/01.04.2019, referitor la modificarea Ordinului Prefectului Olt nr. 18/29.01.2019 privind actualizarea componentei Colegiului Prefectural
  • Nr. 18/29.01.2019, referitor la actualizarea componenței Colegiului Prefectural

Colegiul prefectural are următoarele atribuţii principale privind armonizarea activităţii serviciilor publice deconcentrate:

 • analizează activitatea serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor şi ale celorlalte organe ale administraţiei publice centrale, care sunt organizate sau au sediul în judeţul Olt, şi propune măsuri în vederea îmbunătăţirii acesteia;
 • stabileşte domeniile şi acţiunile în care este necesară implicarea mai multor servicii publice deconcentrate pentru realizarea cu eficienţă a unor activităţi desfăşurate în comun;
 • stabileşte măsurile necesare implementării, la nivel judeţean, a programelor, politicilor, strategiilor şi planurilor de acţiune adoptate la nivel naţional.
 • Colegiul prefectural îndeplineşte şi alte atribuţii prevăzute de lege, precum şi sarcini date de ministere sau de celelalte organe ale administraţiei publice centrale din subordinea Guvernului ori de către prefect.

Membri comisiei sunt şefii următoarelor instituţii:

 • Administrația Judeţeană a Finanţelor Publice Olt
 • Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Olt
 • Agenţia Judeţeană pentru Plaţi şi Inspecţie Socială Olt
 • Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură Olt
 • Agenţia pentru Protecţia Mediului Olt
 • ANIF – Filiala Teritorială de Îmbunătățiri Funciare Olt
 • Biroul Vamal Olt
 • Casa de Asigurări de Sănătate Olt
 • Casa Judeţeană de Pensii Olt
 • Centrul de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog Olt
 • Comisariatul Judeţean Olt al Gărzii Naţionale de Mediu
 • Comisariatul Judeţean pentru Protecţia Consumatorilor Olt
 • Inspectoratul Județean în Construcţii Olt
 • Direcţia Regională de Statistică Olt
 • Direcţia pentru Agricultură Olt
 • Direcţia Silvică Olt
 • Direcţia de Sănătate Publică Olt
 • Direcţia Județeană pentru Sport şi Tineret Olt
 • Direcţia Județeană pentru Cultură Olt
 • Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Olt
 • Garda Forestieră Rm. Vâlcea – Serviciul Județean Olt
 • Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Olt
 • Inspectoratul de Poliţie Judeţean Olt
 • Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă ” Matei Basarab” al Judeţului Olt
 • Inspectoratul Şcolar Judeţean Olt
 • Inspectoratul Teritorial de Muncă Olt
 • Inspectoratul Teritorial pentru Calitatea Seminţelor şi Materialului Săditor Olt
 • Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară
 • Oficiul Judeţean pentru Finanțarea Investițiilor Rurale Olt
 • Oficiul de Studii Pedologice şi Agrochimice Olt
 • Serviciulul Județean de Protecție Internă Olt
 • Serviciulul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Olt
 • Sistemul de Gospodărire a Apelor Olt
 • Sistemul Hidrotehnic Independent, Jitaru
 • Structura Teritorială pentru Probleme Speciale a Județului Olt

 

Ședință Colegiul Prefectural, luna februarie 2024

Evaluarea activității Inspectoratul pentru Situații de Urgență ”Matei Bararab” al Județului Olt, pe anul 2023

Sinteza privind evaluarea rezultatelor activităților desfăușurate de Centrul de Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog Olt in anul 2023

Informare privind misiunile de asigurare a ordinii publice pe timpul adunărilor publice și manifestărilor sportive, executate de către Inspectoratul de Jandarmi Județean Olt ln semestrul II 2023

Raport privind activitatea desfășurată in perioada 01.01.2023-31.12.2023 de Casa Județeană de Pensii Olt

Raport privind activitățile desfășurate de către Direcția Județeană pentru Cultură OIt pentru protejarea și punerea in valoare a patrimoniului cultural național din județul Olt in anul 2023

Ședință Colegiul Prefectural, luna ianuarie 2024

Informare privind activitățile desfășurate de Inspectoratul de Poliție Județean Olt, în conformitate cu prevederile Legii nr. 218/2002, în trimestrul IV al anului 2023

Situația controalelor efectuate la marii agenți economici din județ, cu precădere pentru luna decembrie 2023 și situația petițiilor adresate Comisariatului Județean pentru Protecția Consumatorilor Olt, în anul 2023

Plan de măsuri privind gradul de colectare selectivă la nivelul județului Olt și măsurile luate de – Comisariatul Județean Olt al Gărzii Naționale de Mediu pentru atingerea obiectivului de 55% în anul 2025

Informare privind stadiul proiectului de consolidare a obiectivului de investiții, Liceul Teoretic “Ioniță Asan” Caracal, propus spre finanțare prin Programul național de investiții “Școli sigure și sănătoase”

Ședință Colegiul Prefectural, luna decembrie 2023

Informare privind măsurile specifice pentru asigurarea climatului de ordine și siguranță publică pe raza județului Olt pentru sezonul de iarnă 2023-2024, de la nivelul de competență al Inspectoratului de Poliție Judefean Olt și Inspectoratului de Jandarmi Județean Olt

Acțiuni de verificare a conformității, modului de etichetare, prezentare și publicitate a alimentelor specifice sărbătorilor de iarnă (carne preambalată, produse zaharoase, ciocolată și produse din ciocolată, produse de patiserie)

Verificarea respectării normelor sanitare veterinare cu privire la comercializarea produselor de origine animală și nonanimală în perioada sărbătorilor de iarnă 2023-2024

Informare privind stadiul proiectului de consolidare a obiectivului de investiții, Liceul Teoretic ”Ioniță Asan,, Caracal, propus spre finanțare prin Programul național de investiții ”Școli sigure și sănătoase”

Ședință Colegiul Prefectural, luna noiembrie 2023

Organizarea și desfășurarea activității de voluntariat în cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Matei Basarab” al județului Olt

Raport privind lucrările de decolmatare cursuri de apă executate de către SGA Olt și SHI Olt-Jitaru pe teritoriul județului OIt, în bazinele hidrografice Olt, Dunăre și Vedea, in cursul anului 2023

Informare privind stadiul proiectului de consolidare a obiectivului de investiții, Liceul Teoretic „Ioniță Asan” Caracal, propus spre finanțare prin Programul național de investiții ”Școli sigure și sănătoase”

Ședință Colegiul Prefectural, luna octombrie 2023

Informare trimestrială cu privire la activităţile desfăşurate de către Inspectoratul de Poliţie Judeţean Olt în conformitate cu prevederile Legii nr. 218/2002

Informare referitoare la demersurile întreprinse de către Consiliul Judeţean Olt, în vederea pregătirii drumurilor judeţene pentru iarna 2023-2024

Informare cu privire la asigurarea utilajelor şi a stocurilor de materiale necesare deszăpezirii drumurilor naţionale pentru iarna 2023-2024

Recensământul populației și locuințelor runda 2021 – aspecte organizatorice și rezultate

Informare privind stadiul proiectului de consolidare a obiectivului de investiții, Liceul Teoretic “Ioniță Asan” Caracal, propus spre finanțare prin Programul national de investiții “Școli sigure și sănătoase

Ședință Colegiul Prefectural, luna septembrie 2023

Raport privind Starea Învățământului din județul Olt pentru anul școlar 2022-2023

Informare cu privire la desfășurarea campaniei agricole de vară. Stadiul pregătirii campaniei agricole de toamnă

Importanţa şi beneficiile utilizării seminţelor certificate pentru fermierii din judeţul Olt

Situația întocmirii studiilor pedologice și agrochimice, în vederea realizării Sistemului Național de Monitorizare sol-teren pentru agricultură la nivelul județului Olt

Ședință Colegiul Prefectural, luna august 2023

Măsuri adoptate de Inspectoratul de Poliție Județean Olt pentru realizarea unui climat de siguranță în zona unităților de învățământ

Stadiul pregătirii unităților de învățământ, asigurarea cu personal didactic pentru începerea în bune condiții a anului școlar 2023-2024 și prezentarea Raportului final al comisiei mixte constituită prin Ordinul Prefectului Județului Olt nr. 258/11.08.2023

Raportul activității desfășurate de A.J.F.P. Olt în semestrul I al anului 2023-Activitatea de Colectare 

Proiecte cu finanțare din fonduri europene, implementate de A.J.O.F.M. Olt, în sprijinul persoanelor în căutarea unui loc de muncă

Ședință Colegiul Prefectural, luna iulie 2023

Informare trimestrială cu privire la activităţile desfăşurate de către Inspectoratul de Poliție Județean Olt în conformitate cu prevederile Legii nr. 218/2002 – Inspectoratul de Poliție Județean Olt

Informare privind activitățile desfășurate în semestrul I al anului 2023 de către Inspectoratul de Jandarmi Județean Olt pentru asigurarea unui climat de ordine și siguranță publică în zona de responsabilitate – Inspectoratul de Jandarmi Județean Olt

Ședință Colegiul Prefectural, luna iunie 2023

Asigurarea accesului cetăţenilor la servicii medicale în baza Cardului European și Formularelor Europene în anul 2022Casa de Asigurări de Sănătate Olt;

Raport privind implementarea Sistemului de Colectare a Deseurilor în judetul Olt – Garda de Mediu Olt;

Managementul deșeurilor – rezultatele acțiunilor de supraveghere și control in judetul Olt , in anul 2022 – Direcția de Sănătate Publică Olt;

Ședință Colegiul Prefectural, luna mai 2023

Prezentarea activității Economiei Sociale și facilități acordate – ,,Luna Mai 2023, luna economiei sociale

Principalii indicatori economico-sociali la nivelul județului Olt in anul 2022, comparativ cu anul 2021

Evoluția accidentelor de muncă și a bolilor profesionale înregistrate Ia nivelul județului in perioada 2018-2022

Raport privind activitatea Casei Județene de Pensii Olt in perioada 01.01.2022 – 31.12.2022

Ședință Colegiul Prefectural, luna aprilie 2023

Informare trimestrială privind activitățile desfășurate de către Inspectoratul de Poliție Județean Olt, în conformitate cu prevederile Legii nr. 218/2002

Raport de  activitate al  A.J.F.P.  Olt pentru anul 2022 –  activitatea de colectare a creantelor bugetare

Raport privind activitatea desfășurată de Direcția pentru Agricultură Județeană Olt în anul 2022

Raport privind activitatea desfășurată de Oficiul de Studii Pedologice si Agrochimice Olt  in anul 2022

Informare cu privire la acordarea ajutoarelor pentru încălzirea locuinței în sezonul rece 2022-2023

Ședință Colegiul Prefectural, luna martie 2023

Evaluarea Planului de Activităţi al Comisariatului Judeţean Olt pentru perioada 01.01.2022 – 31.12.2022

DSVSA Olt – Verificarea respectării normelor sanitare veterinare cu privire la comercializarea produselor de origine animală și nonanimală în perioada premergătoare sărbătorilor Pascale 2023

Raport comun privind activitatea Sistemului de Gospodărire a Apelor Olt și a Sistemului Hidrotehnic Independent Jitaru aferent anului 2022

Raport de activitate al directorului executiv al Agenţiei pentru Protecţia Mediului Olt în perioada ianuarie – decembrie 2022

Sinteză privind evaluarea rezultatelor activităților desfășurate de Centrul de Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog Olt în anul 2022 

Ședință Colegiul Prefectural, luna februarie 2023

Evaluarea activității Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă “Matei Bararab” al Judeţului Olt, pe anul 2022

Raport privind activitățile desfășurate de către Direcția Județeană pentru Cultură Olt pentru protejarea și punerea în valoare a patrimoniului cultural național din județul Olt pe anul 2022

Raportul de activitate al Instituției Prefectului Județului Olt pentru anul 2022

Ședință Colegiul Prefectural, luna ianuarie 2023

Informare privind activitățile desfășurate pentru asigurarea climatului de ordine și siguranță publică pe raza județului Olt, în perioada sărbătorilor de iarnă 2022-2023, de către Inspectoratul de Poliție Județean Olt

Informare privind măsurile specifice pentru asigurarea climatului de ordine și siguranță publică pe raza județului Olt, în perioada sărbătorilor de iarnă 2022-2023, de către Inspectoratul de Jandarmi Județean Olt

Informare privind activitățile desfășurate pentru asigurarea climatului de ordine și siguranță publică pe raza județului Olt, în perioada sărbătorilor de iarnă 2022-2023, de către Inspectoratul pentru Situații de Urgență Olt

Informații esențiale referitoare la infecțiile respiratorii și gripă

Ședință Colegiul Prefectural, luna decembrie 2022

Informare privind măsurile specifice pentru asigurarea climatului de ordine și siguranță publică pe raza județului Olt pentru sezonul de iarnă 2022-2023 I.P.J. Olt

Informare privind măsurile specifice pentru asigurarea climatului de ordine și siguranță publică pe raza județului Olt pentru sezonul de iarnă 2022-2023 I.J.J. Olt

Măsuri întreprinse pentru creșterea gradului de siguranță a cetățeanului în contextul sărbătorilor de iarnă-C.J.P.C. Olt

Măsuri întreprinse în perioada sărbătorilor de iarna-D.S.V.S.A. Olt

Situația detaliată a rezultatelor verificărilor efectuate la nivelul instituțiilor publice din județul Olt cu privire la respectarea dispozițiilor referitoare la asigurarea accesului neîngrădit al persoanelor cu dizabilități la mediul fizic, informațional și comunicațional-A.J.P.I.S. Olt

 

Ședință Colegiul Prefectural, luna noiembrie 2022

1. Stadiul procedurii de evaluare al dosarelor de pensie la nivelul județului Olt

2. Raport privind lucrările de decolmatare cursuri de apă executate de către SGA Olt și SHI Olt-Jitaru pe teritoriul județului Olt în cursul anului 2022, în bazinele hidrografice Olt, Sîi, Vedea

3. Raport privind implementarea Sistemului de Colectare a Deșeurilor în județul Olt

 

Ședință Colegiul Prefectural, luna octombrie 2022

1. Informare trimestrială cu privire la activitățile desfășurate de către Inspectoratul de Poliție Județean Olt în conformitate cu prevederile Legii nr. 218/2002

2. Informare referitoare la demersurile întreprinse de către Consiliul Județean Olt în vederea pregătirii drumurilor județene pentru iarna 2022 – 2023

3. Informare cu privire la asigurarea utilajelor și a stocurilor de materiale necesare deszăpezirii drumurilor naționale pentru iarna 2022-2023

4. Implementarea programului ”Energie verde, folosind panouri fotovoltaice amplasate pe infrastructura de irigații și anume pe canale de irigații”

5. Informare privind deruarea la nivelul județului Olt a Programului pentru școli al României – septembrie 2022

Ședință Colegiul Prefectural, luna septembrie 2022

Prezentarea Raportului privind Starea învățământului din judetul Olt pentru anul scolar 2021-2022

Situația ajutoarelor de minimis acordate fermierilor din județ în anul 2022

Situația întocmirii studiilor pedologice și agrochimice, în vederea realizării Sistemului Național de Monitorizare sol-teren pentru agricultură la nivelul județului Olt

Raportul comisiei mixte constituite prin O.P. nr. 165/19.08.2022, în vederea urmăririi modului în care au fost pregătite unitățile de învățământ pentru desfășurarea în bune condiții a anului școlar 2022-2023, acțiune desfășurată în perioada 22,08-02,09,2022

Ședință Colegiul Prefectural, luna august 2022

Raport de Activitate al A.J.F.P. Olt Activitatea de colectare a creanțelor bugetare semestrul I 2022

Măsuri adoptate de I.P.J. Olt pentru realizarea unui climat de siguranţă în zona unităților de învățământ

Planul local de acțiune în domeniul drogurilor 2022-2026

Ședință Colegiul Prefectural, luna iulie 2022

Informarea trimestrială cu privire la activităţile desfăşurate de Inspectoratul de Poliţie Judeţean Olt

Informare privind misiunile de asigurare a ordinii publice pe timpul adunărilor publice și manifestărilor sportive Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Olt în semestrul I 2022

DSVSA Olt Verificarea respectării normelor sanitare veterinare cu privire la comercializarea produselor de origine animală și non-animală în perioada caniculară și estivală

Ședință Colegiul Prefectural, luna iunie 2022

Asigurarea accesului cetățenilor la servicii medicale, medicamente și dispozitive medicale

Impactul irigațiilor asupra mediului înconjurator, prin reabilitarea amenajărilor de irigații, în vederea folosirii eficiente a apei pentru irigarea suprafețelor agricole

Raport ”Asigurarea accesului neîngrădit al persoanelor cu dizabilități la mediul fizic, informațional și comunicațional detre instituițiile publice din județul Olt”

Informare privind derularea Programului pentru şcoli al României în perioada 2017 2023 Luna MAI 2022

Ședință Colegiul Prefectural, luna mai 2022

Starea de vegetaţie a culturilor însămânțate în toamna anului 2021 și primăvara anului 2022

Direcţia Regională de Statistică Olt Principalii Indicatori Economico-Sociali la nivelul judeţului Olt în anul 2021 comparativ cu anul 2020

Analiza rezultatelor desprinse din activităţile preventive la unitățile de îngrijire și cazare a copiilor instituționalizați, bătrânilor, persoanelor cu dizabilități

Aportul Inspectoratului Teritorial de Muncă Olt la dezvoltarea economico socială a judeţului în anul 2021

Informare privind derularea Programului pentru şcoli al României în perioada 2017 – 2023 Luna aprilie 2022

Ședință Colegiul Prefectural, luna aprilie 2022

Informarea trimestrială cu privire la activităţile desfăşurate de Inspectoratul de Poliție Județean Olt

Raport de activitate al Administrației Județene a Finanțelor Publice Olt pentru anul 2021

Raport de activitate al Administrației Județene a Finanțelor Publice Olt pentru anul 2021

Raport comun – Plan de măsuri Sărbători Pascale 2022

Informare privind derularea Programului pentru şcoli al României în perioada 2017 – 2023 Luna martie 2022

Ședință Colegiul Prefectural, luna martie 2022

Raport privind activitatea desfășurată de Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială Olt în anul 2021

Raport privind activitatea desfășurată de Direcția pentru Agricultură Olt în anul 2021

Raport privind activitatea desfășurată de Oficiul de Studii Pedologice şi Agrochimice Olt în anul 2021

Informare privind sinteza anuală pentru protecţia calităţii apelor pentru bazinul hidrografic Olt din raza de administrare a S.G.A. Olt

Raport privind activitatea desfășurată de Garda Națională de Mediu – Comisariatul Județean Olt în anul 2021

Informare privind derularea Programului pentru şcoli al României în perioada 2017 – 2023 Luna februarie 2022

Şedinţă Colegiul Prefectural, luna februarie 2022

Raport privind activitatea desfășurată de Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Olt în anul 2021 

Raportul de activitate al Agenției pentru Protecția Mediul Olt pentru anul 2021

AUTORECENZAREA  – premieră pentru Recensământul populației și locuințelor (runda 2021);

Raport privind activitatea desfășurată de Direcția de Sănătate Publică Olt în anul 2021;

Raport privind activitatea desfășurată în anul 2021 de Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Matei Basarab” al județului Olt

Informare privind derularea la nivelul județului Olt a Programului pentru școli al României – ianuarie 2022

Şedinţă Colegiul Prefectural, luna ianuarie 2022

Ordinul Prefectului nr. 28/21.01.2022 privind convocarea Colegiului Prefectural

Raport privind activitatea desfășurată de Instituția Prefectului – Județul Olt în anul 2021;

Informare anuală cu privire la activitățile desfășurate de către Inspectorarul de Poliție Județean Olt în conformitate cu prevederile Legii nr. 218/2002;

Raport privind activitățile desfășurate de către Direcția Județeană pentru Cultură Olt pentru protejarea și punerea în valoare a patrimoniului cultural național din județul Olt pe anul 2021;

Raport privind activitatea desfășurată de Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Olt în anul 2021;

Informare privind derularea la nivelul județului Olt a Programului pentru școli al România – ianuarie 2021

Programul orientativ al ședintelor de lucru  ale Colegiului Prefectural din anul 2022

Şedinţă Colegiul Prefectural, luna decembrie 2021

Ordinul Prefectului nr. 426/09.12.2021  privind convocarea Colegiului Prefectural

Informare privind măsurile specifice pentru asigurarea climatului de ordine şi siguranţă publică pe raza judeţului Olt pentru sezonul de iarnă 2021-2022 

Informare privind măsurile specifice pentru asigurarea climatului de ordine şi siguranţă publică pe raza judeţului Olt pentru sezonul de iarnă 2021-2022

Raport privind lucrările de decolmatare pe cursurile de apă executate de către S.G.A. Olt și S.H.I. Olt

Acţiuni de verificare a conformităţii, modului de etichetare, prezentare şi publicitate a alimentelor specifice sărbătorilor de iarna

Verificarea respectării normelor sanitare veterinare cu privire la comercializarea produselor de origine animală şi nonanimală în perioada sărbătorilor de iarnă 2021-2022

Informare privind derularea Programului pentru şcoli al României în perioada 2017-2023

Şedinţă Colegiul Prefectural, luna noiembrie 2021

Ordinul Prefectului nr. 417/17.11.2021  privind convocarea Colegiului Prefectural

Analiză privind constituirea, încadrarea şi dotarea serviciilor voluntare şi private pentru situaţii de urgenţă conform OMAI 75/2019;

Organizarea şi desfăşurarea Recensământului populaţiei şi locuinţelor din România în anul 2021;

Proiecte finanţate din fonduri europene ce au ca obiectiv creşterea satisfacţiei clienţilor serviciilor publice de ocupare, prin intermediul AJOFM Olt;

Informare privind derularea la nivelul judeţului Olt a Programului pentru şcoli al României-octombrie 2021.

Şedinţă Colegiul Prefectural, luna octombrie 2021

Invitaţie şedinţă Colegiu Prefectural, luna octombrie 2021

Ordinul Prefectului nr. 401/25.10.2021  privind convocarea Colegiului Prefectural

Informare privind sistemul de irigații la nivelul jud. Olt

Informare trimestrială cu privire la activitățile desfășurate de Inspectoratul  de Poliție Județean Olt în conformitate cu prevederile legii 218/2021

Informare referitoare la demersurile întreprinse de Consiliul Județean Olt, în vederea pregătirii drumurilor județene pentru iarna 2021-2022

Informare cu privire la asigurarea utilajelor şi a stocurilor de materiale necesare deszăpezării drumurilor naţionale pentru iarna 2021-2022

Informare privind derularea la nivelul judeţului Olt a  Programului pentru şcoli al României – septembrie 2021

Raport al comisiei mixte de verificare a calității apei în județul Olt, constituită în baza Ordinului Prefectului Județului Olt, nr. 380/23.09.2021

Dgitalizarea instituțiilor publice – Atacul de tip phishing – noțiuni generale și măsuri preventive

Şedinţă Colegiul Prefectural, luna septembrie 2021

Ordinul Prefectului nr. 382/24.09.2021  privind convocarea Colegiului Prefectural

Raport privind stadiul pregătirii unităților de învățământ și asigurarea personalului didactic pentru desfășurarea în bune condiții a anului școlar 2021 – 2022

Informare cu privire la desfăşurarea campaniei agricole de vară a anului 2021 şi stadiul pregătirii campaniei agricole de toamnă

Situația întocmirii studiilor pedagogice și  agrochimice în vederea realizării Sistemului Național de Monitorizare sol-teren pentru agricultură la nivelul județului Olt

Şedinţă Colegiul Prefectural, luna august 2021

Invitatie ședință colegiul prefectural

Ordinul Prefectului nr. 357/23.08.2021  privind convocarea Colegiului Prefectural

Măsuri adoptate de Inspectoratul de Poliție Județean Olt pentru realizarea unui climat de siguranță în zona unităților de învățământ

Şedinţă Colegiul Prefectural, luna iulie 2021

Invitatie ședință colegiul prefectural

Ordinul Prefectului nr. 342/22.07.2021  privind convocarea Colegiului Prefectural

Informarea trimestrială cu privire la activităţile desfăşurate de Inspectoratul de Poliţie Judeţean Olt în conformitate cu prevederile Legii nr. 218/2002

INFORMARE PRIVIND MISIUNILE DE ASIGURARE A ORDINII PUBLICE PE TIMPUL  ADUNĂRILOR PUBLICE ŞI MANIFESTĂRILOR SPORTIVE, EXECUTATE DE CĂTRE INSPECTORATUL DE JANDARMI JUDEŢEAN OLT ÎN SEMESTRUL I 2021

Verificarea respectarii normelor sanitare veterinare cu privire la comercializarea produselor de origine animala si nonanimala in perioada caniculara si estivala a anului 2021

Informare privind derularea Programului pentru şcoli al României –  luna iunie 2021

Şedinţă Colegiul Prefectural, luna iunie 2021

Invitatie ședință colegiul prefectural

Ordinul Prefectului nr. 310/17.06.2021 privind convocarea Colegiului Prefectural

Măsuri de sprijin destinate salariaților și angajatorilor în contextul situației epidemiologice  determinate de răspândirea coronavirusului SARV-Cov-2

26 IUNIE – Ziua Internațională Împotriva Traficului și Consumului Ilicit de Droguri

Principalii indicatori economico-sociali la nivelul Județului Olt  în anul 2020 comparativ cu anul 2021

Raport privind activitatea desfășurată de Casa Județeană de Pensii de Olt în primele șase luni ale anului 2021

Informare privind derularea la nivelul Județului Olt a Programului pentru școli al României – luna mai 2021

Şedinţă Colegiul Prefectural, luna mai 2021

Aportul Inspectoratului Teritorial de Muncă Olt la dezvoltarea economico-socială a judeţului în anul 2020

Organizarea şi desfăşurarea activităţii de voluntariat – Salvator din Pasiune – în cadrul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Matei Basarab” al judeţului Olt

Rezultatele Campaniei naţionale de verificare a stabilirii și acordării ajutorului social.Identificarea situaţiilor care să ducă la starea de excluziune severa a beneficiarilor cu adevărat vulnerabili şi măsuri care să conducă la diminuarea stării de excluziune severă

Informare privind derularea la nivelul Judeţului Olt a Programului pentru şcoli al României – luna aprilie 2021

Ordinul Prefectului nr.289/24.05.2021 privind convocarea Colegiului Prefectural

Invitaţie şedinţă Colegiul Prefectural


Şedinţă Colegiul Prefectural, luna aprilie 2021

Informare trimestrială cu privire la activităţile desfăşurate de către Inspectoratul de Poliţie Judeţean Olt, în conformitate cu prevederile legii nr. 218/2002

Verificarea respectării normelor sanitare veterinare cu privire la comercializarea produselor de origine animală şi nonanimală în perioada premergătoare sărbătorilor pascale 2021

Măsuri întreprinse în perioada premergătoare sărbătorilor pascale de către DSP Olt

Informare privind derularea la nivelul Judeţului Olt a Programului pentru şcoli al României – luna martie 2021

Invitaţie şedinţă Colegiul Prefectural

Ordinul Prefectului  262/20.04.2021  privind convocarea Colegiului Prefectural


Şedinţă Colegiul Prefectural, luna martie 2021

Ordinul Prefectului 187/24.03.2021 privind convocarea Colegiului Prefectural

Invitaţie şedinţă Colegiul Prefectural

Raport privind activitatea desfăşurată de Direcţia pentru Agricultură Olt, în anul 2020

Activitatea desfăşurată de Oficiul de Studii Pedologice şi Agrochimice Olt, în anul 2020

Raportul activităţii desfăşurate în anul 2020 de Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Olt

Activitate desfăşurată în domeniul prevenirii consumului de droguri de către Centrul de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog Olt, în anul 2020

Informare privind derularea la nivelul Judeţului Olt a Programului pentru şcoli al României – luna februarie 2021


Şedinţă Colegiul Prefectural, luna februarie 2021

Informare trimestrială cu privire la activităţile desfăşurate de către Inspectoratul de Poliţie Judeţean Olt în conformitate cu prevederile Legii nr. 218/2002

Raportul privind starea de salubritate a localităţilor în anul 2020 şi gestionarea deşeurilor municipale la nivelul judeţului Olt

Raportul de activitate al Agenţiei pentru Protecţia Mediului Olt pentru anul 2020

Ordinul Prefectului nr. 110/18.02.2021 privind convocarea Colegiului Prefectural

Invitaţie şedinţă Colegiul Prefectural


Şedinţă Colegiul Prefectural, luna februarie 2020

Evaluarea planului de activităţi al GNM-Comisariatul Judetean Olt pentru perioada 01.01.2019-31.12.2019

Raport de  activitate a Agenţiei pentru Protecţia Mediului  Olt pentru anul  2019

 Informare trimestrială cu privire la activitățile desfășurate de către Inspectoratul de Poliție Județean Olt în conformitate cu prevederile Legii nr. 218/2002

Informare privind derularea la nivelul Judeţului Olt a Programului pentru şcoli al României – luna ianuarie 2020

 Ordinul Prefectului 98/19.02.2020 privind convocarea Colegiului Prefectural

 Invitaţie şedinta Colegiul Prefectural


Şedinţă Colegiul Prefectural, luna ianuarie 2020

 Ordinul Prefectului 24/21.01.2020 privind convocarea Colegiului Prefectural

Stadiul Programului Naţional de Cadastru şi Carte Funciară în judeţul Olt

Raportul de activitate al Instituţiei Prefectului – Judeţul Olt pentru anul 2019

Informare privind derularea la nivelul Judeţului Olt a Programului pentru şcoli al României – luna Decembrie 2019

 Invitaţie şedinţă Colegiul PrefecturalMateriale prezentate în cadrul şedinţei de Colegiu Prefectural, luna noiembrie 2019
Informare privind măsurile adoptate de Inspectoratul de Poliţie Judeţean Olt pentru asigurarea climatului de ordine şi siguranţă publică, pe raza judeţului Olt, pentru sezonul de iarnă 2019-2020 aici
Măsuri întreprinse în cursul anului 2019 pentru contracararea riscurilor în activitatea vamala aici
Măsurile stabilite pentru perioada premergătoare sărbatorilor de iarna 2019-2020 aici

Materiale prezentate în cadrul şedinţei de Colegiu Prefectural, luna octombrie 2019
Informare trimestrială cu privire la activităţile desfăşurate de către Inspectoratul de Poliţie Judeţean Olt în conformitate cu prevederile Legii nr.218/2002 aici
Informare referitoare la demersurile întreprinse de către Consiliul Judeţean Olt, în vederea pregătirii drumurilor judeţene pentru iarna 2019-2020 aici
Informare cu privire la asigurarea utilajelor şi a stocurilor de materiale necesare deszăpezirii drumurilor naţionale pentru iarna 2019-2020 aici
Dezvoltarea sistemului de formare continuă prin programe de formare adaptate cerinţelor educaţionale ale elevilor în cadrul proiectului „Curriculum relevant, educaţie deschisă pentru toţi-CRED” POCU/254/6/20 Cod SMIS 2014+118327 aici
Raportul centralizat întocmit de Inspectoratul Şcolar Judeţean Olt ca urmare a controlului efectuat de comisiile mixte constituite prin Ordinul prefectului nr.187/19.08.2019 în vederea urmăririi modului în care au fost pregătite unităţile de învăţământ pentru desfăşurarea în bune condiţii a anului şcolar 2019-2020 aici

Hotărâre Colegiu Prefectural nr. 9/18.09.2019 – este disponibilă aici
Materiale prezentate în cadrul şedinţei de Colegiu Prefectural, luna septembrie 2019
Raportul centralizat întocmit de Inspectoratul Școlar Județean Olt ca urmare a controlului efectuat de comisiile mixte constituite prin Ordinul prefectului nr. 187 din 19.08.2019 în vederea urmăririi modului în care au fost pregătite unitățile de învățământ pentru desfășurarea în bune condiții a anului școlar 2019-2020
Importanța Utilizării semințelor certificate pentru obținerea unor producții ridicate și stabile la nivelul județului Olt aici
Măsurile pentru stimularea ocupării forței de muncă prevăzute de Legea nr. 76/2002, privind sistemul asigurărilor pentru somaj și stimularea ocupării forței de muncă, modificată prin OUG nr. 60/2016 oferite agenților economici aici

Hotărâre Colegiu Prefectural nr. 8/22.08.2019 – este disponibilă aici
Materiale prezentate în cadrul şedinţei de Colegiu Prefectural, luna august 2019
Stadiul pregătirii unităţilor de învăţământ şi asigurarea personalului didactic pentru începerea în bune condiţii a anului şcolar 2019-2020 aici
Invitație ședință Colegiu Prefectural aici
Ordinul Prefectului nr.182 din 14.08.2019 privind convocare Colegiul Prefectural 22 august aici


Materiale prezentate în cadrul şedinţei de Colegiu Prefectural, luna iulie 2019
Informare trimestrială cu privire la activităţile desfăşurate de către Inspectoratul de Poliţie Judeţean Olt în conformitate cu prevederile Legii nr. 218/2002 aici
Rezultatele controalelor oficiale în scopul prevenirii toxiinfecţiilor alimentare, desfăşurate în perioada 1 ianuarie-30 iunie 2019 aici
Măsuri specifice întreprinse în vederea prevenirii producerii de efecte negative asupra consumatorilor ca urmare a temperaturilor din vara anului 2019 în judeţul Olt aici
Invitație ședință Colegiu Prefectural aici
Ordinul Prefectului nr.149 din 03.07.2019 privind convocare Colegiul Prefectural 10 iulie aici


Hotărâre Colegiu Prefectural nr. 6/11.06.2019 – este disponibilă aici
Materiale prezentate în cadrul şedinţei de Colegiu Prefectural, luna iunie 2019
Informare privind derularea la nivelul Județului Olt a Programului pentru şcoli al României – luna mai 2019 aici
Acordarea drepturilor de pensie comunitară aici
Evoluția populației în funcție de domiciliu şi a principalelor fenomene demografice aici
Supravegherea epidemiologică a teritoriului privind prevenirea şi combaterea bolilor transmisibile pe teritoriul județului Olt aici
Informare cu privire la activitatea desfășurată de Oficiul Județean Olt pentru Finanțarea Investițiilor Rurale în anul 2019 aici
Invitație ședință Colegiu Prefectural aici
Ordinul Prefectului nr. 134/03.06.2019 privind convocarea Colegiului prefectural aici


Hotărâre Colegiu Prefectural nr. 5/14.05.2019 – este disponibilă aici
Materiale prezentate în cadrul şedinţei de Colegiu Prefectural, luna mai 2019
Analiza situaţiei privind însămânţările în primăvara anului 2019 şi a stadiului vegetaţiei culturilor semănate în toamna anului 2018 aici
Supravegherea epidemiologică a teritoriului privind prevenirea şi combaterea bolilor transmisibile pe teritoriul județului Olt aici
Informare privind derularea la nivelul Judeţului Olt a Programului pentru şcoli al României – luna aprilie 2019 aici
Invitație ședință Colegiu Prefectural aici
Ordinul Prefectului nr. 118/07.05.2019 privind convocarea Colegiului prefectural aici


Hotărâre Colegiu Prefectural nr. 4/09.04.2019 – este disponibilă aici
Materiale prezentate în cadrul şedinţei de Colegiu Prefectural, luna aprilie 2019
Informare trimestrială cu privire la activităţile desfăşurate de către Inspectoratul de Poliţie Judeţean Olt în conformitate cu prevederile Legii nr. 218/2002 aici
Informare privind măsurile specifice pentru asigurarea climatului de ordine şi siguranţă publică pe raza judeţului Olt pentru perioada sărbătorilor pascale, vacanţei şcolare şi 1 Mai, de la nivelul de competenţă al Inspectoratului de Poliţie Judeţean Olt aici
Verificarea respectării normelor sanitare veterinare cu privire la comercializarea produselor de origine animală şi nonanimală în perioada premergătoare sărbătorilor pascale 2019 şi măsurile specifice întreprinse de către Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Olt aici
Informare privind derularea la nivelul Judeţului Olt a Programului pentru şcoli al României – luna martie 2019 aici
Informare privind măsurile specifice întreprinse de Inspectoratul Şcolar Judeţean Olt pe perioada vacanţei şcolare în vederea pregătirii unităţilor şcolare din judeţ pentru desfăşurarea în siguranţă a procesului de învăţământ în semestrul al II-lea al anului şcolar 2018-2019 aici
Informare privind măsurile specifice pentru asigurarea climatului de ordine şi siguranţă publică pe raza judeţului Olt pentru perioada sărbătorilor pascale, vacanţei şcolare şi 1 Mai, de la nivelul de competenţă al Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Olt aici
Informare privind măsurile specifice pentru asigurarea climatului de ordine şi siguranţă publică pe raza judeţului Olt pentru perioada sărbătorilor pascale, vacanţei şcolare şi 1 Mai, de la nivelul de competenţă al Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Olt aici
Informare privind măsurile specifice întreprinse în perioada premergătoare sărbătorilor pascale de către Direcţia de Sănătate Publică Olt aici
Informare privind măsurile specifice întreprinse în perioada premergătoare sărbătorilor pascale de către Comisariatul Judeţean pentru Protecţia Consumatorilor Olt aici
Convocare aprilie 2019


Hotărâre Colegiu Prefectural nr. 3/13.03.2019 – este disponibilă aici
Materiale pentru ședința din 13.03.2019
Informare privind derularea la nivelul Județului Olt a Programului pentru școli al României – luna februarie 2019 aici
Raport privind verificarea asigurării condițiilor igienico-sanitare pentru desfășurarea în siguranță a procesului de învățământ din județul Olt aici
Raportul de activitate al Agenției Județene pentru Plăți și Inspecție Socială Olt pentru anul 2018 aici
Evaluarea planului de activități al GNM-Comisariatul Județean Olt pentru perioada 01.01.2018-31.12.2018 aici
Invitație ședință Colegiu Prefectural aici
Ordinul Prefectului nr. 75/05.03.2019 privind convocarea Colegiului prefectural aici
Hotărâre Colegiu Prefectural nr. 2/04.02.2019 – este disponibilă aici
Materiale pentru ședința din 04.02.2019
Informare trimestrială cu privire la activităţile desfăşurate de către Inspectoratul de Poliţie Judeţean Olt în conformitate cu prevederile Legii nr. 218/2002 – este disponibil aici
 Reglementarea activității economico – sociale din punct de vedere al protecției mediului, noutăți legislative – este disponibil aici
 Aportul Inspectoratului Teritorial de Muncă Olt la dezvoltarea economico – socială a judeţului în anul 2018 – este disponibil aici
 Informare privind derularea Programului pentru şcoli al României – luna ianuarie 2019 – este disponibil aici
Convocare februarie 2019


Hotărârea nr. 1/15.01.2019
Materiale pentru ședința din 15.01.2019
 Informare privind calitatea aerului în judeţul Olt în luna decembrie 2018 – este disponibil aici
 Informare privind activitatea desfăşurată de Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Olt pe parcursul anului 2018  – este disponibil aici
 Informare privind derularea Programului pentru şcoli al României – luna decembrie 2018 – este disponibil aici
Convocare ianuarie 2019


Hotărârea nr. 12/11.12.2018
Materiale pentru ședința din 11.12.2018
 Informare privind măsurile specifice pentru asigurarea climatului de ordine şi siguranţă publică pe raza judeţului Olt pentru sezonul de iarnă 2018-2019, de la nivelul de competenţă al Inspectoratului de Poliţie Judeţean Olt – este disponibil aici
 Informare privind măsurile specifice pentru asigurarea climatului de ordine şi siguranţă publică pe raza judeţului Olt pentru sezonul de iarnă 2018-2019, de la nivelul de competenţă al Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Olt – este disponibil aici
 Verificarea respectării normelor sanitare veterinare cu privire la comercializarea produselor de origine animală şi nonanimală în perioada premergătoare sărbătorilor de iarnă 2018-2019 – este disponibil aici
 Informare privind derularea Programului pentru şcoli al României – luna noiembrie 2018 – este disponibil aici
 Informare privind calitatea aerului în judeţul Olt în luna noiembrie 2018 – este disponibil aici
Convocare decembrie 2018


Hotărârea nr. 11/20.11.2018
Materiale pentru ședința din 20.11.2018
 Activitatea Inspectoratului Pentru Situaţii De Urgenţă ,,Matei Basarab” al judeţului Olt, pentru gestionarea intervenţiilor generate de tipurile de risc manifestate în zona de competenţă – este disponibil aici
 Comisariatul Judeţean al Gărzii Naţionale de Mediu Olt –
Raport privind gestionarea deseurilor periculoase la nivelul judetului Olt – este disponibil aici
 Agenţia pentru Protecţia Mediului Olt – Informare privind calitatea aerului la nivelul județului Olt în luna octombrie 2018  – este disponibil aici
 Informare privind derularea programului pentru şcoli al României – luna octombrie 2018 – este disponibil aici
Convocare noiembrie 2018


Hotărârea nr. 10/16.10.2018
Materiale pentru ședința din 16.10.2018
Informare trimestrială cu privire la activităţile desfăşurate de către Inspectoratul de Poliţie Judeţean Olt în conformitate cu prevederile Legii nr. 218/2002 – este disponibil aici
 Informare privind derularea programului pentru şcoli al României – luna septembrie 2018 – este disponibil aici
Informare referitoare la demersurile întreprinse de către Consiliul Judeţean Olt în vederea pregătirii drumurilor judeţene pentru iarna 2018-2019 – este disponibil aici
Secţia Drumuri Naţionale Slatina – Informare cu privire la asigurarea utilajelor și a stocurilor de materiale necesare drumurilor naţionale pentru iarna 2018 – 2019 – este disponibil aici
Hotărârea nr. 9/18.09.2018
Materiale pentru ședința din 18.09.2018
Măsuri întreprinse de Inspectoratul Școlar Județean Olt pentru derularea în bune condiții a activității din unitățile de învățământ preuniversitar în anul școlar 2018-2019 – este disponibil aici
 Informare cu privire la desfășurarea campaniei agricole de vară a anului 2018 în județul Olt, întocmită de Direcția pentru Agricultură Județeană Olt. Măsurile necesare pentru buna desfășurare a campaniei agricole de toamnă a anului 2018 – este disponibil aici
Convocare septembrie 2018


Prezentare Institutul Național de Administrație
Hotărârea nr. 8/21.08.2018
Materiale pentru ședința din 21.08.2018
Verificarea respectării normelor de igienă şi a condiţiilor igienico-sanitare din unităţile de învăţământ preşcolar şi şcolar – Direcţia de Sănătate Publică Olt – este disponibil aici
Stadiul pregătirii unităţilor de învăţământ şi asigurarea personalului didactic pentru începerea în bune condiţii a anului şcolar 2018-2019 – Inspectoratul Şcolar Judeţean Olt – este disponibil aici
Hotărârea nr. 7/17.07.2018
Materiale pentru ședința din 17.07.2018
Informare trimestrială cu privire la activităţile desfăşurate de către Inspectoratul de Poliţie Judeţean Olt în conformitate cu prevederile Legii nr. 218/2002 – este disponibil aici
 Acţiuni de verificare a magazinelor alimentare, agenţilor economici care comercializează alimente în incinta staţiilor de distribuţie a carburanţilor, restaurantelor, fast-food-urilor, cantinelor, pensiunilor turistice, taberelor de copii, precum şi altor unităţi de alimentaţie publică, în care se prepară, se servesc şi se comercializează alimente, în vederea identificării şi eliminării din consumul uman a produselor alimentare care reprezintă risc pentru sănătatea populaţiei în sezonul estival 2018 – este disponibil aici
 Măsuri specifice întreprinse în vederea prevenirii producerii de efecte negative asupra consumatorilor ca urmare a temperaturilor din vara anului 2018 – este disponibil aici
 Măsuri specifice întreprinse de CJPC Olt în vederea prevenirii producerii de efecte negative asupra consumatorilor ca urmare a temperaturilor din vara anului 2018 în judeţul Olt – este disponibil aici
 Informare privind derularea programului pentru şcoli al României – luna iunie 2018 – este disponibil aici
Convocare iulie 2018


Hotărârea nr. 6/19.06.2018
Materiale pentru ședința din 18.06.2018
Situaţia realizării Sistemului Naţional de Monitorizare sol-teren pentru agricultură în judeţul Olt – este disponibil aici
Informare privind structura şi atribuţiile Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură Centrul Judeţean Olt – este disponibil aici
 Informare privind derularea la nivelul Judeţului Olt a Programului pentru şcoli al României – luna mai 2018 – este disponibil aici
 Prezentare Program Naţional de Reabilitare Infrastructură Principală de Irigaţii, judeţul Olt – este disponibil aici
Convocare iunie 2018


Hotărârea nr. 5/15.05.2018
Materiale pentru ședința din 15.05.2018
Măsuri întreprinse de ISJ Olt pentru pregătirea elevilor în vederea susținerii examenelor de final de ciclu (Evaluarea Națională la clasa a VIII-a, Bacalaureat)  – este disponibil aici
Prezentare cu privire la stadiul implementării la nivelul județului Olt a Programului Național de Cadastru și Carte Funciară – este disponibil aici
Informare privind derularea la nivelul judeţului Olt a Programului pentru şcoli al României pentru luna aprilie 2018 – este disponibil aici
Convocare mai 2018


Hotărârea nr. 4/03.04.2018
Materiale pentru ședința din 03.04.2018
Informare trimestrială cu privire la activităţile desfăşurate de către Inspectoratul de Poliţie Judeţean Olt în conformitate cu prevederile Legii nr. 218/2002 – este disponibil aici
DSVSA Olt – Verificarea respectării normelor sanitare veterinare cu privire la comercializarea produselor de origine animală şi nonanimală în perioada premergătoare sărbătorilor pascale 2018 – este disponibil aici
Informare privind măsurile specifice pentru asigurarea climatului de ordine şi siguranţă publică pe raza judeţului Olt în perioada premergătoare sărbătorilor pascale 2018, de la nivelul de competență al Inspectoratului de Poliţie Judeţean Olt – este disponibil aici
Informare privind măsurile specifice pentru asigurarea climatului de ordine şi siguranţă publică pe raza judeţului Olt în perioada premergătoare sărbătorilor pascale 2018, de la nivelul de competență al Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Olt – este disponibil aici
Informare privind măsurile specifice pentru asigurarea climatului de ordine şi siguranţă publică pe raza judeţului Olt în perioada premergătoare sărbătorilor pascale 2018, de la nivelul de competență al Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Olt – este disponibil aici
DSP Olt – Informare privind măsurile specifice întreprinse în perioada sărbătorilor pascale  – este disponibil aici
Informare privind măsurile specifice întreprinse în perioada sărbătorilor pascale de către Direcţia de Sănătate Publică Olt şi Serviciul de Ambulanţă Olt – este disponibil aici
Informare cu privire la implementarea de către Direcţia pentru Agricultură Olt a Programului de sprijin pentru tomate – este disponibil aici
Informare cu privire la desfăşurarea de către Direcţia pentru Agricultură Olt a campaniei agricole de primăvară a anului 2018 în judeţul Olt – este disponibil aici
Convocare aprilie 2018


Hotărârea nr. 3/20.03.2018
Materiale pentru ședința din 20.03.2018
Raport de activitate al AJPIS pentru anul 2017 – este disponibil aici
Inspectoratul Școlar Județean Olt – Informare privind derularea Programului pentru școli al României în perioada 2017 – 2023 Luna Februarie 2018 – este disponibil aici
Hotărârea nr. 2/12.02.2018
Materiale prezentate în ședința din 12.02.2018
 Aportul Inspectoratului Teritorial de Muncă Olt la dezvoltarea economico – socială a judeţului în anul 2017 – este disponibil aici
Acţiuni întreprinse de GNM-CJ Olt în perioada 2015-2017 și evaluarea rezultatelor prin intermediul datelor furnizate de stația de monitorizare a calității aerului – este disponibil aici
  Evaluarea activităţii Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Olt pentru anul 2017 – este disponibil aici
  Raport de evaluare a rezultatelor activităților desfășurate de Instituția Prefectului – Județul Olt în anul 2017 – este disponibil aici
Convocare februarie 2018


Hotărârea nr. 1/22.01.2018
Materiale prezentate în ședința din 22.01.2018
Informarea privind lucrările de întreținere executate pe drumurile naționale din județul Olt pentru anull 2017 și lucrările de întreținere prognozate a fi executate pentru anul 2018 a Direcției Regionale de Drumuri și Poduri Craiova – S.D.N. Slatina este disponibilă aici
Raportul privind activitatea desfăşurată de Agenţia pentru Protecţia Mediului Olt în anul 2017 este disponibil aici