Colegiul prefectural

Temei legal:

 • Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
 • Hotărârea Guvernului nr. 906/2020 pentru punerea în aplicare a unor prevederi ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

Ordinul prefectului:

  • Nr. 381/24.09.2021 privind modificarea Ordinului Prefectului Judeţului Olt nr. 288/24.05.2021 privind actualizarea componenţei Colegiului Prefectural.
  • Nr.  341/21.07.2021  privind actualizarea componenței Colegiului Prefectural.
  • Nr.  310/17.06.2021  privind actualizarea componenței Colegiului Prefectural.
  • Nr.  288/24.05.2021  privind actualizarea componenţei Colegiului Prefectural.
  • Nr. 190/25.03.2021 privind modificarea Ordinului Prefectului Judeţului Olt nr. 174 din 10.03.2021 privind actualizarea componenţei Colegiului Prefectural.
  • Nr.  174/10.03.2021  privind actualizarea Componenţei Colegiului Prefectural
  • Nr. 109/18.02.2021 privind modificarea Ordinului Prefectului Judeţului Olt nr. 13 din 14.01.2021 privind actualizarea componenţei Colegiului Prefectural.
  • Nr. 105/25.02.2020 privind modificarea Ordinului Prefectului Judeţului Olt nr. 18 din 29.01.2019 privind actualizarea componenţei Colegiului Prefectural.
  • Nr. 23/21.01.2020, privind modificarea Ordinului Prefectului Judeţului Olt nr. 18 din 29.01.2019 privind actualizarea componenţei Colegiului Prefectural.
  • Nr. 212/12.09.2019, privind modificarea Ordinului Prefectului Judeţului Olt nr. 18 din 29.01.2019 privind actualizarea componenţei Colegiului Prefectural,.
  • Nr. 181/14.08.2019, privind modificarea Ordinului Prefectului Județului Olt nr. 18 din 29.01.2019 privind actualizarea componentei Colegiului Prefectural.
  • Nr. 148/03.07.2019, privind modificarea Ordinului Prefectului Județului Olt nr. 18 din 29.01.2019 privind actualizarea componentei Colegiului Prefectural.
  • Nr. 117/07.05.2019, referitor la modificarea Ordinului Prefectului Olt nr. 18/29.01.2019 privind actualizarea componentei Colegiului Prefectural
  • Nr. 100/01.04.2019, referitor la modificarea Ordinului Prefectului Olt nr. 18/29.01.2019 privind actualizarea componentei Colegiului Prefectural
  • Nr. 18/29.01.2019, referitor la actualizarea componenței Colegiului Prefectural
  • Nr. 211/27.11.2015, referitor la aprobarea Regulamentului de funcţionare a Colegiului Prefectural.

Colegiul prefectural are următoarele atribuţii principale privind armonizarea activităţii serviciilor publice deconcentrate:

 • analizează activitatea serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor şi ale celorlalte organe ale administraţiei publice centrale, care sunt organizate sau au sediul în judeţul Olt, şi propune măsuri în vederea îmbunătăţirii acesteia;
 • stabileşte domeniile şi acţiunile în care este necesară implicarea mai multor servicii publice deconcentrate pentru realizarea cu eficienţă a unor activităţi desfăşurate în comun;
 • stabileşte măsurile necesare implementării, la nivel judeţean, a programelor, politicilor, strategiilor şi planurilor de acţiune adoptate la nivel naţional.
 • Colegiul prefectural îndeplineşte şi alte atribuţii prevăzute de lege, precum şi sarcini date de ministere sau de celelalte organe ale administraţiei publice centrale din subordinea Guvernului ori de către prefect.

Membri comisiei sunt şefii următoarelor instituţii:

 • Administrația Judeţeană a Finanţelor Publice Olt
 • Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Olt
 • Agenţia Judeţeană pentru Plaţi şi Inspecţie Socială Olt
 • Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură Olt
 • Agenţia pentru Protecţia Mediului Olt
 • ANIF – Filiala Teritorială de Îmbunătățiri Funciare Olt
 • Biroul Vamal Olt
 • Casa de Asigurări de Sănătate Olt
 • Casa Judeţeană de Pensii Olt
 • Centrul de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog Olt
 • Comisariatul Judeţean Olt al Gărzii Naţionale de Mediu
 • Comisariatul Judeţean pentru Protecţia Consumatorilor Olt
 • Inspectoratul Județean în Construcţii Olt
 • Direcţia Regională de Statistică Olt
 • Direcţia pentru Agricultură Olt
 • Direcţia Silvică Olt
 • Direcţia de Sănătate Publică Olt
 • Direcţia Județeană pentru Sport şi Tineret Olt
 • Direcţia Județeană pentru Cultură Olt
 • Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Olt
 • Garda Forestieră Rm. Vâlcea – Serviciul Județean Olt
 • Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Olt
 • Inspectoratul de Poliţie Judeţean Olt
 • Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă ” Matei Basarab” al Judeţului Olt
 • Inspectoratul Şcolar Judeţean Olt
 • Inspectoratul Teritorial de Muncă Olt
 • Inspectoratul Teritorial pentru Calitatea Seminţelor şi Materialului Săditor Olt
 • Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară
 • Oficiul Judeţean pentru Finanțarea Investițiilor Rurale Olt
 • Oficiul de Studii Pedologice şi Agrochimice Olt
 • Serviciulul Județean de Protecție Internă Olt
 • Serviciulul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Olt
 • Sistemul de Gospodărire a Apelor Olt
 • Sistemul Hidrotehnic Independent, Jitaru
 • Structura Teritorială pentru Probleme Speciale a Județului Olt

 

Şedinţă Colegiul Prefectural, luna septembrie 2021

Ordinul Prefectului nr. 382/24.09.2021  privind convocarea Colegiului Prefectural

Raport privind stadiul pregătirii unităților de învățământ și asigurarea personalului didactic pentru desfășurarea în bune condiții a anului școlar 2021 – 2022

Informare cu privire la desfăşurarea campaniei agricole de vară a anului 2021 şi stadiul pregătirii campaniei agricole de toamnă

Situația întocmirii studiilor pedagogice și  agrochimice în vederea realizării Sistemului Național de Monitorizare sol-teren pentru agricultură la nivelul județului Olt

Şedinţă Colegiul Prefectural, luna august 2021

Invitatie ședință colegiul prefectural

Ordinul Prefectului nr. 357/23.08.2021  privind convocarea Colegiului Prefectural

Măsuri adoptate de Inspectoratul de Poliție Județean Olt pentru realizarea unui climat de siguranță în zona unităților de învățământ

Şedinţă Colegiul Prefectural, luna iulie 2021

Invitatie ședință colegiul prefectural

Ordinul Prefectului nr. 342/22.07.2021  privind convocarea Colegiului Prefectural

Informarea trimestrială cu privire la activităţile desfăşurate de Inspectoratul de Poliţie Judeţean Olt în conformitate cu prevederile Legii nr. 218/2002

INFORMARE PRIVIND MISIUNILE DE ASIGURARE A ORDINII PUBLICE PE TIMPUL  ADUNĂRILOR PUBLICE ŞI MANIFESTĂRILOR SPORTIVE, EXECUTATE DE CĂTRE INSPECTORATUL DE JANDARMI JUDEŢEAN OLT ÎN SEMESTRUL I 2021

Verificarea respectarii normelor sanitare veterinare cu privire la comercializarea produselor de origine animala si nonanimala in perioada caniculara si estivala a anului 2021

Informare privind derularea Programului pentru şcoli al României –  luna iunie 2021

Şedinţă Colegiul Prefectural, luna iunie 2021

Invitatie ședință colegiul prefectural

Ordinul Prefectului nr. 310/17.06.2021 privind convocarea Colegiului Prefectural

Măsuri de sprijin destinate salariaților și angajatorilor în contextul situației epidemiologice  determinate de răspândirea coronavirusului SARV-Cov-2

26 IUNIE – Ziua Internațională Împotriva Traficului și Consumului Ilicit de Droguri

Principalii indicatori economico-sociali la nivelul Județului Olt  în anul 2020 comparativ cu anul 2021

Raport privind activitatea desfășurată de Casa Județeană de Pensii de Olt în primele șase luni ale anului 2021

Informare privind derularea la nivelul Județului Olt a Programului pentru școli al României – luna mai 2021

Şedinţă Colegiul Prefectural, luna mai 2021

Aportul Inspectoratului Teritorial de Muncă Olt la dezvoltarea economico-socială a judeţului în anul 2020

Organizarea şi desfăşurarea activităţii de voluntariat – Salvator din Pasiune – în cadrul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Matei Basarab” al judeţului Olt

Rezultatele Campaniei naţionale de verificare a stabilirii și acordării ajutorului social.Identificarea situaţiilor care să ducă la starea de excluziune severa a beneficiarilor cu adevărat vulnerabili şi măsuri care să conducă la diminuarea stării de excluziune severă

Informare privind derularea la nivelul Judeţului Olt a Programului pentru şcoli al României – luna aprilie 2021

Ordinul Prefectului nr.289/24.05.2021 privind convocarea Colegiului Prefectural

Invitaţie şedinţă Colegiul Prefectural


Şedinţă Colegiul Prefectural, luna aprilie 2021

Informare trimestrială cu privire la activităţile desfăşurate de către Inspectoratul de Poliţie Judeţean Olt, în conformitate cu prevederile legii nr. 218/2002

Verificarea respectării normelor sanitare veterinare cu privire la comercializarea produselor de origine animală şi nonanimală în perioada premergătoare sărbătorilor pascale 2021

Măsuri întreprinse în perioada premergătoare sărbătorilor pascale de către DSP Olt

Informare privind derularea la nivelul Judeţului Olt a Programului pentru şcoli al României – luna martie 2021

Invitaţie şedinţă Colegiul Prefectural

Ordinul Prefectului  262/20.04.2021  privind convocarea Colegiului Prefectural


Şedinţă Colegiul Prefectural, luna martie 2021

Ordinul Prefectului 187/24.03.2021 privind convocarea Colegiului Prefectural

Invitaţie şedinţă Colegiul Prefectural

Raport privind activitatea desfăşurată de Direcţia pentru Agricultură Olt, în anul 2020

Activitatea desfăşurată de Oficiul de Studii Pedologice şi Agrochimice Olt, în anul 2020

Raportul activităţii desfăşurate în anul 2020 de Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Olt

Activitate desfăşurată în domeniul prevenirii consumului de droguri de către Centrul de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog Olt, în anul 2020

Informare privind derularea la nivelul Judeţului Olt a Programului pentru şcoli al României – luna februarie 2021


Şedinţă Colegiul Prefectural, luna februarie 2021

Informare trimestrială cu privire la activităţile desfăşurate de către Inspectoratul de Poliţie Judeţean Olt în conformitate cu prevederile Legii nr. 218/2002

Raportul privind starea de salubritate a localităţilor în anul 2020 şi gestionarea deşeurilor municipale la nivelul judeţului Olt

Raportul de activitate al Agenţiei pentru Protecţia Mediului Olt pentru anul 2020

Ordinul Prefectului nr. 110/18.02.2021 privind convocarea Colegiului Prefectural

Invitaţie şedinţă Colegiul Prefectural


Şedinţă Colegiul Prefectural, luna februarie 2020

Evaluarea planului de activităţi al GNM-Comisariatul Judetean Olt pentru perioada 01.01.2019-31.12.2019

Raport de  activitate a Agenţiei pentru Protecţia Mediului  Olt pentru anul  2019

 Informare trimestrială cu privire la activitățile desfășurate de către Inspectoratul de Poliție Județean Olt în conformitate cu prevederile Legii nr. 218/2002

Informare privind derularea la nivelul Judeţului Olt a Programului pentru şcoli al României – luna ianuarie 2020

 Ordinul Prefectului 98/19.02.2020 privind convocarea Colegiului Prefectural

 Invitaţie şedinta Colegiul Prefectural


Şedinţă Colegiul Prefectural, luna ianuarie 2020

 Ordinul Prefectului 24/21.01.2020 privind convocarea Colegiului Prefectural

Stadiul Programului Naţional de Cadastru şi Carte Funciară în judeţul Olt

Raportul de activitate al Instituţiei Prefectului – Judeţul Olt pentru anul 2019

Informare privind derularea la nivelul Judeţului Olt a Programului pentru şcoli al României – luna Decembrie 2019

 Invitaţie şedinţă Colegiul PrefecturalMateriale prezentate în cadrul şedinţei de Colegiu Prefectural, luna noiembrie 2019
Informare privind măsurile adoptate de Inspectoratul de Poliţie Judeţean Olt pentru asigurarea climatului de ordine şi siguranţă publică, pe raza judeţului Olt, pentru sezonul de iarnă 2019-2020 aici
Măsuri întreprinse în cursul anului 2019 pentru contracararea riscurilor în activitatea vamala aici
Măsurile stabilite pentru perioada premergătoare sărbatorilor de iarna 2019-2020 aici

Materiale prezentate în cadrul şedinţei de Colegiu Prefectural, luna octombrie 2019
Informare trimestrială cu privire la activităţile desfăşurate de către Inspectoratul de Poliţie Judeţean Olt în conformitate cu prevederile Legii nr.218/2002 aici
Informare referitoare la demersurile întreprinse de către Consiliul Judeţean Olt, în vederea pregătirii drumurilor judeţene pentru iarna 2019-2020 aici
Informare cu privire la asigurarea utilajelor şi a stocurilor de materiale necesare deszăpezirii drumurilor naţionale pentru iarna 2019-2020 aici
Dezvoltarea sistemului de formare continuă prin programe de formare adaptate cerinţelor educaţionale ale elevilor în cadrul proiectului „Curriculum relevant, educaţie deschisă pentru toţi-CRED” POCU/254/6/20 Cod SMIS 2014+118327 aici
Raportul centralizat întocmit de Inspectoratul Şcolar Judeţean Olt ca urmare a controlului efectuat de comisiile mixte constituite prin Ordinul prefectului nr.187/19.08.2019 în vederea urmăririi modului în care au fost pregătite unităţile de învăţământ pentru desfăşurarea în bune condiţii a anului şcolar 2019-2020 aici

Hotărâre Colegiu Prefectural nr. 9/18.09.2019 – este disponibilă aici
Materiale prezentate în cadrul şedinţei de Colegiu Prefectural, luna septembrie 2019
Raportul centralizat întocmit de Inspectoratul Școlar Județean Olt ca urmare a controlului efectuat de comisiile mixte constituite prin Ordinul prefectului nr. 187 din 19.08.2019 în vederea urmăririi modului în care au fost pregătite unitățile de învățământ pentru desfășurarea în bune condiții a anului școlar 2019-2020
Importanța Utilizării semințelor certificate pentru obținerea unor producții ridicate și stabile la nivelul județului Olt aici
Măsurile pentru stimularea ocupării forței de muncă prevăzute de Legea nr. 76/2002, privind sistemul asigurărilor pentru somaj și stimularea ocupării forței de muncă, modificată prin OUG nr. 60/2016 oferite agenților economici aici

Hotărâre Colegiu Prefectural nr. 8/22.08.2019 – este disponibilă aici
Materiale prezentate în cadrul şedinţei de Colegiu Prefectural, luna august 2019
Stadiul pregătirii unităţilor de învăţământ şi asigurarea personalului didactic pentru începerea în bune condiţii a anului şcolar 2019-2020 aici
Invitație ședință Colegiu Prefectural aici
Ordinul Prefectului nr.182 din 14.08.2019 privind convocare Colegiul Prefectural 22 august aici


Materiale prezentate în cadrul şedinţei de Colegiu Prefectural, luna iulie 2019
Informare trimestrială cu privire la activităţile desfăşurate de către Inspectoratul de Poliţie Judeţean Olt în conformitate cu prevederile Legii nr. 218/2002 aici
Rezultatele controalelor oficiale în scopul prevenirii toxiinfecţiilor alimentare, desfăşurate în perioada 1 ianuarie-30 iunie 2019 aici
Măsuri specifice întreprinse în vederea prevenirii producerii de efecte negative asupra consumatorilor ca urmare a temperaturilor din vara anului 2019 în judeţul Olt aici
Invitație ședință Colegiu Prefectural aici
Ordinul Prefectului nr.149 din 03.07.2019 privind convocare Colegiul Prefectural 10 iulie aici


Hotărâre Colegiu Prefectural nr. 6/11.06.2019 – este disponibilă aici
Materiale prezentate în cadrul şedinţei de Colegiu Prefectural, luna iunie 2019
Informare privind derularea la nivelul Județului Olt a Programului pentru şcoli al României – luna mai 2019 aici
Acordarea drepturilor de pensie comunitară aici
Evoluția populației în funcție de domiciliu şi a principalelor fenomene demografice aici
Supravegherea epidemiologică a teritoriului privind prevenirea şi combaterea bolilor transmisibile pe teritoriul județului Olt aici
Informare cu privire la activitatea desfășurată de Oficiul Județean Olt pentru Finanțarea Investițiilor Rurale în anul 2019 aici
Invitație ședință Colegiu Prefectural aici
Ordinul Prefectului nr. 134/03.06.2019 privind convocarea Colegiului prefectural aici


Hotărâre Colegiu Prefectural nr. 5/14.05.2019 – este disponibilă aici
Materiale prezentate în cadrul şedinţei de Colegiu Prefectural, luna mai 2019
Analiza situaţiei privind însămânţările în primăvara anului 2019 şi a stadiului vegetaţiei culturilor semănate în toamna anului 2018 aici
Supravegherea epidemiologică a teritoriului privind prevenirea şi combaterea bolilor transmisibile pe teritoriul județului Olt aici
Informare privind derularea la nivelul Judeţului Olt a Programului pentru şcoli al României – luna aprilie 2019 aici
Invitație ședință Colegiu Prefectural aici
Ordinul Prefectului nr. 118/07.05.2019 privind convocarea Colegiului prefectural aici


Hotărâre Colegiu Prefectural nr. 4/09.04.2019 – este disponibilă aici
Materiale prezentate în cadrul şedinţei de Colegiu Prefectural, luna aprilie 2019
Informare trimestrială cu privire la activităţile desfăşurate de către Inspectoratul de Poliţie Judeţean Olt în conformitate cu prevederile Legii nr. 218/2002 aici
Informare privind măsurile specifice pentru asigurarea climatului de ordine şi siguranţă publică pe raza judeţului Olt pentru perioada sărbătorilor pascale, vacanţei şcolare şi 1 Mai, de la nivelul de competenţă al Inspectoratului de Poliţie Judeţean Olt aici
Verificarea respectării normelor sanitare veterinare cu privire la comercializarea produselor de origine animală şi nonanimală în perioada premergătoare sărbătorilor pascale 2019 şi măsurile specifice întreprinse de către Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Olt aici
Informare privind derularea la nivelul Judeţului Olt a Programului pentru şcoli al României – luna martie 2019 aici
Informare privind măsurile specifice întreprinse de Inspectoratul Şcolar Judeţean Olt pe perioada vacanţei şcolare în vederea pregătirii unităţilor şcolare din judeţ pentru desfăşurarea în siguranţă a procesului de învăţământ în semestrul al II-lea al anului şcolar 2018-2019 aici
Informare privind măsurile specifice pentru asigurarea climatului de ordine şi siguranţă publică pe raza judeţului Olt pentru perioada sărbătorilor pascale, vacanţei şcolare şi 1 Mai, de la nivelul de competenţă al Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Olt aici
Informare privind măsurile specifice pentru asigurarea climatului de ordine şi siguranţă publică pe raza judeţului Olt pentru perioada sărbătorilor pascale, vacanţei şcolare şi 1 Mai, de la nivelul de competenţă al Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Olt aici
Informare privind măsurile specifice întreprinse în perioada premergătoare sărbătorilor pascale de către Direcţia de Sănătate Publică Olt aici
Informare privind măsurile specifice întreprinse în perioada premergătoare sărbătorilor pascale de către Comisariatul Judeţean pentru Protecţia Consumatorilor Olt aici
Convocare aprilie 2019


Hotărâre Colegiu Prefectural nr. 3/13.03.2019 – este disponibilă aici
Materiale pentru ședința din 13.03.2019
Informare privind derularea la nivelul Județului Olt a Programului pentru școli al României – luna februarie 2019 aici
Raport privind verificarea asigurării condițiilor igienico-sanitare pentru desfășurarea în siguranță a procesului de învățământ din județul Olt aici
Raportul de activitate al Agenției Județene pentru Plăți și Inspecție Socială Olt pentru anul 2018 aici
Evaluarea planului de activități al GNM-Comisariatul Județean Olt pentru perioada 01.01.2018-31.12.2018 aici
Invitație ședință Colegiu Prefectural aici
Ordinul Prefectului nr. 75/05.03.2019 privind convocarea Colegiului prefectural aici
Hotărâre Colegiu Prefectural nr. 2/04.02.2019 – este disponibilă aici
Materiale pentru ședința din 04.02.2019
Informare trimestrială cu privire la activităţile desfăşurate de către Inspectoratul de Poliţie Judeţean Olt în conformitate cu prevederile Legii nr. 218/2002 – este disponibil aici
 Reglementarea activității economico – sociale din punct de vedere al protecției mediului, noutăți legislative – este disponibil aici
 Aportul Inspectoratului Teritorial de Muncă Olt la dezvoltarea economico – socială a judeţului în anul 2018 – este disponibil aici
 Informare privind derularea Programului pentru şcoli al României – luna ianuarie 2019 – este disponibil aici
Convocare februarie 2019


Hotărârea nr. 1/15.01.2019
Materiale pentru ședința din 15.01.2019
 Informare privind calitatea aerului în judeţul Olt în luna decembrie 2018 – este disponibil aici
 Informare privind activitatea desfăşurată de Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Olt pe parcursul anului 2018  – este disponibil aici
 Informare privind derularea Programului pentru şcoli al României – luna decembrie 2018 – este disponibil aici
Convocare ianuarie 2019


Hotărârea nr. 12/11.12.2018
Materiale pentru ședința din 11.12.2018
 Informare privind măsurile specifice pentru asigurarea climatului de ordine şi siguranţă publică pe raza judeţului Olt pentru sezonul de iarnă 2018-2019, de la nivelul de competenţă al Inspectoratului de Poliţie Judeţean Olt – este disponibil aici
 Informare privind măsurile specifice pentru asigurarea climatului de ordine şi siguranţă publică pe raza judeţului Olt pentru sezonul de iarnă 2018-2019, de la nivelul de competenţă al Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Olt – este disponibil aici
 Verificarea respectării normelor sanitare veterinare cu privire la comercializarea produselor de origine animală şi nonanimală în perioada premergătoare sărbătorilor de iarnă 2018-2019 – este disponibil aici
 Informare privind derularea Programului pentru şcoli al României – luna noiembrie 2018 – este disponibil aici
 Informare privind calitatea aerului în judeţul Olt în luna noiembrie 2018 – este disponibil aici
Convocare decembrie 2018


Hotărârea nr. 11/20.11.2018
Materiale pentru ședința din 20.11.2018
 Activitatea Inspectoratului Pentru Situaţii De Urgenţă ,,Matei Basarab” al judeţului Olt, pentru gestionarea intervenţiilor generate de tipurile de risc manifestate în zona de competenţă – este disponibil aici
 Comisariatul Judeţean al Gărzii Naţionale de Mediu Olt –
Raport privind gestionarea deseurilor periculoase la nivelul judetului Olt – este disponibil aici
 Agenţia pentru Protecţia Mediului Olt – Informare privind calitatea aerului la nivelul județului Olt în luna octombrie 2018  – este disponibil aici
 Informare privind derularea programului pentru şcoli al României – luna octombrie 2018 – este disponibil aici
Convocare noiembrie 2018


Hotărârea nr. 10/16.10.2018
Materiale pentru ședința din 16.10.2018
Informare trimestrială cu privire la activităţile desfăşurate de către Inspectoratul de Poliţie Judeţean Olt în conformitate cu prevederile Legii nr. 218/2002 – este disponibil aici
 Informare privind derularea programului pentru şcoli al României – luna septembrie 2018 – este disponibil aici
Informare referitoare la demersurile întreprinse de către Consiliul Judeţean Olt în vederea pregătirii drumurilor judeţene pentru iarna 2018-2019 – este disponibil aici
Secţia Drumuri Naţionale Slatina – Informare cu privire la asigurarea utilajelor și a stocurilor de materiale necesare drumurilor naţionale pentru iarna 2018 – 2019 – este disponibil aici
Hotărârea nr. 9/18.09.2018
Materiale pentru ședința din 18.09.2018
Măsuri întreprinse de Inspectoratul Școlar Județean Olt pentru derularea în bune condiții a activității din unitățile de învățământ preuniversitar în anul școlar 2018-2019 – este disponibil aici
 Informare cu privire la desfășurarea campaniei agricole de vară a anului 2018 în județul Olt, întocmită de Direcția pentru Agricultură Județeană Olt. Măsurile necesare pentru buna desfășurare a campaniei agricole de toamnă a anului 2018 – este disponibil aici
Convocare septembrie 2018


Prezentare Institutul Național de Administrație
Hotărârea nr. 8/21.08.2018
Materiale pentru ședința din 21.08.2018
Verificarea respectării normelor de igienă şi a condiţiilor igienico-sanitare din unităţile de învăţământ preşcolar şi şcolar – Direcţia de Sănătate Publică Olt – este disponibil aici
Stadiul pregătirii unităţilor de învăţământ şi asigurarea personalului didactic pentru începerea în bune condiţii a anului şcolar 2018-2019 – Inspectoratul Şcolar Judeţean Olt – este disponibil aici
Hotărârea nr. 7/17.07.2018
Materiale pentru ședința din 17.07.2018
Informare trimestrială cu privire la activităţile desfăşurate de către Inspectoratul de Poliţie Judeţean Olt în conformitate cu prevederile Legii nr. 218/2002 – este disponibil aici
 Acţiuni de verificare a magazinelor alimentare, agenţilor economici care comercializează alimente în incinta staţiilor de distribuţie a carburanţilor, restaurantelor, fast-food-urilor, cantinelor, pensiunilor turistice, taberelor de copii, precum şi altor unităţi de alimentaţie publică, în care se prepară, se servesc şi se comercializează alimente, în vederea identificării şi eliminării din consumul uman a produselor alimentare care reprezintă risc pentru sănătatea populaţiei în sezonul estival 2018 – este disponibil aici
 Măsuri specifice întreprinse în vederea prevenirii producerii de efecte negative asupra consumatorilor ca urmare a temperaturilor din vara anului 2018 – este disponibil aici
 Măsuri specifice întreprinse de CJPC Olt în vederea prevenirii producerii de efecte negative asupra consumatorilor ca urmare a temperaturilor din vara anului 2018 în judeţul Olt – este disponibil aici
 Informare privind derularea programului pentru şcoli al României – luna iunie 2018 – este disponibil aici
Convocare iulie 2018


Hotărârea nr. 6/19.06.2018
Materiale pentru ședința din 18.06.2018
Situaţia realizării Sistemului Naţional de Monitorizare sol-teren pentru agricultură în judeţul Olt – este disponibil aici
Informare privind structura şi atribuţiile Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură Centrul Judeţean Olt – este disponibil aici
 Informare privind derularea la nivelul Judeţului Olt a Programului pentru şcoli al României – luna mai 2018 – este disponibil aici
 Prezentare Program Naţional de Reabilitare Infrastructură Principală de Irigaţii, judeţul Olt – este disponibil aici
Convocare iunie 2018


Hotărârea nr. 5/15.05.2018
Materiale pentru ședința din 15.05.2018
Măsuri întreprinse de ISJ Olt pentru pregătirea elevilor în vederea susținerii examenelor de final de ciclu (Evaluarea Națională la clasa a VIII-a, Bacalaureat)  – este disponibil aici
Prezentare cu privire la stadiul implementării la nivelul județului Olt a Programului Național de Cadastru și Carte Funciară – este disponibil aici
Informare privind derularea la nivelul judeţului Olt a Programului pentru şcoli al României pentru luna aprilie 2018 – este disponibil aici
Convocare mai 2018


Hotărârea nr. 4/03.04.2018
Materiale pentru ședința din 03.04.2018
Informare trimestrială cu privire la activităţile desfăşurate de către Inspectoratul de Poliţie Judeţean Olt în conformitate cu prevederile Legii nr. 218/2002 – este disponibil aici
DSVSA Olt – Verificarea respectării normelor sanitare veterinare cu privire la comercializarea produselor de origine animală şi nonanimală în perioada premergătoare sărbătorilor pascale 2018 – este disponibil aici
Informare privind măsurile specifice pentru asigurarea climatului de ordine şi siguranţă publică pe raza judeţului Olt în perioada premergătoare sărbătorilor pascale 2018, de la nivelul de competență al Inspectoratului de Poliţie Judeţean Olt – este disponibil aici
Informare privind măsurile specifice pentru asigurarea climatului de ordine şi siguranţă publică pe raza judeţului Olt în perioada premergătoare sărbătorilor pascale 2018, de la nivelul de competență al Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Olt – este disponibil aici
Informare privind măsurile specifice pentru asigurarea climatului de ordine şi siguranţă publică pe raza judeţului Olt în perioada premergătoare sărbătorilor pascale 2018, de la nivelul de competență al Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Olt – este disponibil aici
DSP Olt – Informare privind măsurile specifice întreprinse în perioada sărbătorilor pascale  – este disponibil aici
Informare privind măsurile specifice întreprinse în perioada sărbătorilor pascale de către Direcţia de Sănătate Publică Olt şi Serviciul de Ambulanţă Olt – este disponibil aici
Informare cu privire la implementarea de către Direcţia pentru Agricultură Olt a Programului de sprijin pentru tomate – este disponibil aici
Informare cu privire la desfăşurarea de către Direcţia pentru Agricultură Olt a campaniei agricole de primăvară a anului 2018 în judeţul Olt – este disponibil aici
Convocare aprilie 2018


Hotărârea nr. 3/20.03.2018
Materiale pentru ședința din 20.03.2018
Raport de activitate al AJPIS pentru anul 2017 – este disponibil aici
Inspectoratul Școlar Județean Olt – Informare privind derularea Programului pentru școli al României în perioada 2017 – 2023 Luna Februarie 2018 – este disponibil aici
Hotărârea nr. 2/12.02.2018
Materiale prezentate în ședința din 12.02.2018
 Aportul Inspectoratului Teritorial de Muncă Olt la dezvoltarea economico – socială a judeţului în anul 2017 – este disponibil aici
Acţiuni întreprinse de GNM-CJ Olt în perioada 2015-2017 și evaluarea rezultatelor prin intermediul datelor furnizate de stația de monitorizare a calității aerului – este disponibil aici
  Evaluarea activităţii Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Olt pentru anul 2017 – este disponibil aici
  Raport de evaluare a rezultatelor activităților desfășurate de Instituția Prefectului – Județul Olt în anul 2017 – este disponibil aici
Convocare februarie 2018


Hotărârea nr. 1/22.01.2018
Materiale prezentate în ședința din 22.01.2018
Informarea privind lucrările de întreținere executate pe drumurile naționale din județul Olt pentru anull 2017 și lucrările de întreținere prognozate a fi executate pentru anul 2018 a Direcției Regionale de Drumuri și Poduri Craiova – S.D.N. Slatina este disponibilă aici
Raportul privind activitatea desfăşurată de Agenţia pentru Protecţia Mediului Olt în anul 2017 este disponibil aici