Registrul asociațiilor, fundațiilor și federațiilor luate în evidență

Registrul are drept scop o mai bună transparență din partea instituțiilor statului în ceea ce privește colaborarea cu fundațiile, asociațiile sau federațiile iar acestea trebuie să se adreseze Institutiei Prefectului –  Judetul Olt pentru a fi luate în evidență și trecuți în acest document.

Pentru a fi luate în evidență, asociațiile, fundațiile și federațiile pot trimite pe adresa ipot@mai.gov..ro o solicitare în acest sens, care să cuprindă următoarele date:

– Denumirea completă a organizației care dorește înscrierea în registru;

– Codul de înregistrare fiscală;

– Adresa de email a organizației;

– Oricare alte documente care să ateste că solicitantul este reprezentantul Asociației, Fundației sau Federației pentru care solicită înregistrarea în registru.

 

Registrul asociațiilor