Persoana responsabilă Legea 544/2001

Pentru a solicita instituției prefectului informaţii de interes public, conform prevederilor Legii nr. 544 din 12 octombrie 2001, cu modificările şi completările ulterioare, privind liberul acces la informaţiile de interes public, vă rugăm să vă adresaţi Instituției Prefectului – Județul Olt:

Responsabil cu difuzarea informaţiilor publice: Consilier superior Balaci Dorel Adrian
Telefon: 0249/410090 interior 29023
E-Mail: adrian.balaci.ipot@mai.gov.ro

   Program:
Luni – Joi 8.00 – 16.30
Vineri 8.00 – 14.00