Alte informații

Decizia Administrației Județene a Finanțelor Publice Olt nr. 1/10.01.2018 privind repartizarea pe unități administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adaugată și a cotelor defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale pentru anii 2019-2021.

Decizia nr.15 / 22.04.2020 referitoare la repartizarea influenţelor pe unităţi administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată şi a sumelor alocate din cotele defalcate din impozitul  pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale aprobate prin Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului cu privirea la rectificarea bugetului de stat pe anul 2020