Ordine prefect

 

Ordinul Prefectului nr. 18 / 29.01.2019 – actualizarea componenței Colegiului Prefectural

Ordinul prefectului nr. 188/11.09.2018 privind actualizare componenţă Comitet Consultativ de Dialog Civic pentru Problemele Persoanelor Vârstnice

Ordinul Prefectului nr. 101/19.03.2018 – modificarea componenței Comisiei Paritare

Ordinul Prefectului nr. 100/19.03.2018 privind modificarea Ordinului Prefectului Judeţului Olt nr. 168/09.07.2015 – componenţa comisiei de disciplină pentru analizarea şi propunerea modului de soluţionare a sesizării privitoare la faptele funcţionarilor publici din cadrul Instituţiei Prefectului Judeţul Olt sesizate ca abateri disciplinare

Ordinul Prefectului nr. 70/15.02.2018 – actualizarea componenţei Comisiei Judeţene Olt pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor agricole şi forestiere

 

Ordinul Prefectului nr. 354/20.11.2017 privind actualizarea Comisiei de Dialog Social la nivelul judeţului Olt

Ordinul nr. 351/14.11.2017 privind modificarea Ordinului Prefectului nr. 281/21.09.2017 – constituire Comisie pentru aplicarea prevederilor H.G. nr. 640/2017 pentru aprobarea Programului pentru şcoli al României în perioada 2017 – 2023 şi pentru stabilirea bugetului pentru implementarea acestuia în anul şcolar 2017 – 2018

Ordinul prefectului nr. 281/21.09.2017 privind constituire Comisie pentru aplicarea prevederilor H.G. nr. 640/2017 pentru aprobarea Programului pentru şcoli al României în perioada 2017 – 2023 şi pentru stabilirea bugetului pentru implementarea acestuia în anul şcolar 2017 – 2018

Ordinul Prefectului nr. 66/13.03.2017, referitor la modificarea Ordinului Prefectului 164/05.11.2014

Ordinul Prefectului nr. 65/13.03.2017 – actualizare Comisia judeţeană Olt privind incluziunea socială

Ordinul Prefectului nr. 64/13.03.2017 – Actualizarea Grupului de Lucru Mixt la nivelul Judeţului Olt

Ordinul Prefectului nr. 63/13.03.2017 – Actualizarea Biroului Judeţean pentru Romi

Ordinul Prefectului nr. 46/15.02.2017 – actualizarea componenţei Comisiei de specialişti pentru identificarea, delimitarea şi constituirea perimetrelor de ameliorare la nivelul localităţilor din Judeţul Olt

Ordinul Prefectului nr. 22/02.02.2017 privind modificarea şi completarea anexei la Ordinul Prefectului Judeţului Olt nr. 145/09.06.2015 privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Instituţiei Prefectului Judeţul Olt

Ordinul Prefectului nr. 18/31.01.2017 privind reorganizarea Instituţiei Prefectului