Ordinele Prefectului

Ordinul Prefectului nr. 330/02.11.2023
Ordinul Prefectului nr. 260/16.08.2023
Ordinul Prefectului nr. 215/07.07.2023
Ordinul Prefectului nr. 300/25.09.2023
Ordinul Prefectului nr. 281/31.08.2023
Ordinul Prefectului nr. 255/08.08.2023
Ordinul Prefectului nr. 254/08.08.2023
Ordinul Prefectului nr. 253/07.08.2023
Ordinul Prefectului nr. 110/13.03.2023
Ordinul Prefectului nr. 107/06.03.2023
Ordinul Prefectului nr. 89/22.02.2023
Ordinul Prefectului nr. 174/31.08.2022
Ordinul Prefectului nr. 135/05.07.2022
Ordinul Prefectului nr. 134/05.07.2022
Ordinul Prefectului nr. 2/04.01.2022
Ordinul Prefectului nr. 403/26.10.2021 privind modificarea Ordinului Prefectului Județului Olt nr.197/29.03.2021 privind actualizarea Comisiei de Dialog Social
Ordinul Prefectului nr. 400/25.10.2021 privind modificarea Ordinului Prefectului Judeţului Olt nr. 288/24.05.2021 privind actualizarea componenţei Colegiului Prefectural.
Ordinul  Prefectului nr. 402/25.10.2021
Ordinul  Prefectului nr. 387/30.09.2021
Ordinul Prefectului nr. 383/27.09.2021 privind modificarea Ordinului Prefectului Judeţului Olt nr. 288/24.05.2021 privind actualizarea Comisiei de Dialog Social
Ordinul Prefectului nr. 381/24.09.2021 privind modificarea Ordinului Prefectului Judeţului Olt nr. 288/24.05.2021 privind actualizarea componenţei Colegiului Prefectural.
Ordinul Prefectului nr. 341/21.07.2021 privind modificarea Ordinului Prefectului Județului Olt nr. 288/24.05.2021 privind actualizarea componenței Colegiului Prefectural.
Ordinul Prefectului nr. 339/19.07.2021
Ordinul Prefectului Judeţului Olt nr. 331/07.07.2021 privind constituire comisie paritară pentru funcţionarii publici din cadrul Instituţiei Prefectului Judeţului Olt
Ordinul Prefectului nr. 313/22.06.2021 privind actualizare Comitet Consultativ de Dialog Civic pentru Problemele Persoanelor Vârstnice

Ordinul prefectului nr. 312/22.06.2021 privind modificarea Ordinului Prefectului Județului Olt nr. 197/29.03.2021 privind actualizarea Comisiei de Dialog Social

Ordinul Prefectului nr. 310/17.06.2021 privind modificarea Ordinului Prefectului Județului Olt nr. 288/24.05.2021 privind actualizarea componenței Colegiului Prefectural.

Ordinul Prefectului nr. 300/03.06.2021

Ordinul Prefectului nr. 295/28.05.2021

Ordinul Prefectului nr. 291/25.05.2021 privind Alegerile Locale Parţiale Primăria Comunei Deveselu 27.06.2021

Ordinul Prefectului nr. 186/23.03.2021 privind modificarea Ordinului Prefectului Judeţul Olt nr. 145/30.05.2017 referitor la  actualizare Comitet Consultativ de Dialog Civic pentru Problemele Persoanelor Vârstnice.

 Ordinul Prefectului nr. 190/25.03.2021  privind modificarea Ordinului Prefectului Judeţului Olt nr. 174 din 10.03.2021 privind actualizarea componenţei Colegiului Prefectural.

 Ordinul Prefectului nr. 542 /09.11.2020 privind constituirea Grupului de lucru pentru derularea la nivelul județului Olt a Schemei Naționale de Sprijin pentru Persoanele Vârstnice și pentru Persoanele fără Adăpost
     
 Ordinul Prefectului nr. 368 /23.10.2020 privind actualizarea Comisiei mixte de rechiziții
     
 Ordinul Prefectului nr. 332 /22.10.2020 privind modificarea Ordinului Prefectului – Județului Olt nr. 159/06.07.2018 – reînnoirea mandatului comisiei paritare pentru funcționarii publici din cadrul Instituției Prefectului Județul Olt
     
 Ordinul Prefectului nr. 330 /22.10.2020 privind constituire Comisie de evaluare și inventariere a. bunurilor primite cu titlu gratuit cu prilejul unor acțiuni de protocol în exercitarea mandatului sau a funcției publice
     
 Ordinul Prefectului nr. 203 /15.07.2020 privind stabilirea numărului de consilieri judeţeni şi consilieri locali
     
 Ordinul Prefectului nr. 181 /12.06.2020 privind Constituirea Grupului de lucru privind derularea Ia nivelul județului Olt a Programului operațional Ajutorarea persoanelor defavorizate – POAD
     
 Ordinul Prefectului nr. 141 /31.03.2020 referitor la constituirea Comisiei pentru analizarea și soluționarea sesizărilor privind abaterile disciplinare ale secretarilor generali ai unităților administrativ teritoriale din județul Olt
     
Ordinul Prefectului nr. 85 / 07.02.2020 privind actualizare componență Comisie Județeană Olt pentru aplicarea Legilor nr. 9/1998 și nr. 290/2003
      
Ordinul Prefectului nr. 77 / 03.02.2020 privind actualizarea componenței Comisiei Județene Olt pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor agricole și forestiere
     
Ordinul Prefectului nr. 21 / 21.06.2020 – actualizare componență Birou Județean pentru Urmărirea Aplicării Unitare a Legilor privind Restituirea Proprietăților
     
 Ordinul Prefectului nr. 268 /30.10.2019 referitor la actualizarea Colectivului tehnic de lucru de pe lângă Comisia Județeană Olt pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor agricole și forestiere
     
 Ordinul Prefectului nr. 82 /12.03.2019 – actualizare Comisie Atribuire Denumiri
     
Ordinul Prefectului nr. 18 / 29.01.2019 – actualizarea componenței Colegiului Prefectural
     

Ordinul prefectului nr. 188/11.09.2018 privind actualizare componenţă Comitet Consultativ de Dialog Civic pentru Problemele Persoanelor Vârstnice

 

Ordinul Prefectului nr. 159/06.07.2018 – reînnoirea mandatului comisiei  paritare pentru funcționarii publici din cadrul Instituției Prefectului Județul Olt, constituită prin Ordinul Prefectului Județului Olt nr. 170/14.07.2015

     

Ordinul Prefectului nr. 100/19.03.2018 privind modificarea Ordinului Prefectului Judeţului Olt nr. 168/09.07.2015 – componenţa comisiei de disciplină pentru analizarea şi propunerea modului de soluţionare a sesizării privitoare la faptele funcţionarilor publici din cadrul Instituţiei Prefectului Judeţul Olt sesizate ca abateri disciplinare

     
Ordinul Prefectului nr. 70/15.02.2018 – actualizarea componenţei Comisiei Judeţene Olt pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor agricole şi forestiere

     

Ordinul Prefectului nr. 354/20.11.2017 privind actualizarea Comisiei de Dialog Social la nivelul judeţului Olt

     

Ordinul nr. 351/14.11.2017 privind modificarea Ordinului Prefectului nr. 281/21.09.2017 – constituire Comisie pentru aplicarea prevederilor H.G. nr. 640/2017 pentru aprobarea Programului pentru şcoli al României în perioada 2017 – 2023 şi pentru stabilirea bugetului pentru implementarea acestuia în anul şcolar 2017 – 2018

     

Ordinul prefectului nr. 281/21.09.2017 privind constituire Comisie pentru aplicarea prevederilor H.G. nr. 640/2017 pentru aprobarea Programului pentru şcoli al României în perioada 2017 – 2023 şi pentru stabilirea bugetului pentru implementarea acestuia în anul şcolar 2017 – 2018

     

Ordinul Prefectului nr. 66/13.03.2017, referitor la modificarea Ordinului Prefectului 164/05.11.2014

     

Ordinul Prefectului nr. 65/13.03.2017 – actualizare Comisia judeţeană Olt privind incluziunea socială

     

Ordinul Prefectului nr. 64/13.03.2017 – Actualizarea Grupului de Lucru Mixt la nivelul Judeţului Olt

     

Ordinul Prefectului nr. 63/13.03.2017 – Actualizarea Biroului Judeţean pentru Romi

     

Ordinul Prefectului nr. 46/15.02.2017 – actualizarea componenţei Comisiei de specialişti pentru identificarea, delimitarea şi constituirea perimetrelor de ameliorare la nivelul localităţilor din Judeţul Olt

     

Ordinul Prefectului nr. 22/02.02.2017 privind modificarea şi completarea anexei la Ordinul Prefectului Judeţului Olt nr. 145/09.06.2015 privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Instituţiei Prefectului Judeţul Olt

     
Ordinul Prefectului nr. 18/31.01.2017 privind reorganizarea Instituţiei Prefectului