Carieră

 

Rezultatul final al concursului de recrutare organizat de Instituția Prefectului Olt în data de 30.09.2019 pentru ocuparea posturilor vacante aferente categoriei funcționarilor publici de execuție de: consilier, clasa I, grad profesional superior – Corpul de Control al Prefectului, auditor, clasa I, grad profesional superior – Audit Intern și consilier juridic, clasa I, grad profesional superior – Serviciul Verificarea Legalității a Aplicării Actelor Normative – Compartimentul urmărirea aplicării actelor cu caracter reparatoriu, din cadrul aparatului de specialitate al Instituţiei Prefectului – Judeţul Olt.

Rezultatul interviului la concursul de recrutare organizat de Instituţia Prefectului-Judeţul Olt în data de 30.09.2019- proba scrisă, pentru ocuparea posturilor vacante aferente categoriei funcţionarilor publici de execuţie de: consilier, clasa I, grad profesional superior -Corpul de Control al Prefectului, auditor, clasa I, grad profesional superior – Audit Intern şi consilier juridic, clasa I, grad profesional superior – Serviciul Verificarea Legalităţii a Aplicării Actelor Normative – Compartimentul urmărirea aplicării actelor cu caracter reparatoriu, înregistrat sub nr. 30300/02.10.2019.

Rezultatul probei scrise la concursul de recrutare organizat de Instituţia Prefectului- Judeţul Olt în data de 30.09.2019 pentru ocuparea posturilor vacante aferente categoriei funcţionarilor publici de execuţie de: consilier, clasa I, grad profesional superior -Corpul de Control al Prefectului, auditor, clasa I, grad profesional superior – Audit Intern şi consilier juridic, clasa I, grad profesional superior – Serviciul Verificarea Legalităţii a Aplicării Actelor Normative – Compartimentul urmărirea aplicării actelor cu caracter reparatoriu, înregistrat sub nr. 30106/30.09.2019.

Rezultatul selecției dosarelor la concursul de recrutare organizat de Instituția Prefectului – Județul Olt în data de 30.09.2019 – proba scrisă pentru ocuparea posturilor vacante aferente categoriei funcționarilor publici de execuție de: consilier, clasa I, grad profesional superior – Corpul de Control al Prefectului, auditor, clasa I, grad profesional superior – Audit Intern și consilier juridic, clasa I, grad profesional superior – Serviciul Verificarea Legalității a Aplicării Actelor Normative – Compartimentul urmărirea aplicării actelor cu caracter reparatoriu.

În conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ și prevederile Hotărârii Guvernului nr. 611/2008, pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările și completările ulterioare, Instituția Prefectului Județul Olt organizează concurs de recrutare pentru ocuparea posturilor vacante aferente categoriei funcționarilor publici de execuție din cadrul Instituției Prefectului- Județul Olt:

– consilier, clasa I, grad profesional superior din cadrul Corpului de Control al Prefectului;

– auditor, clasa I, grad profesional superior din cadrul compartimentului Audit Intern;

– consilier juridic, clasa I, grad profesional superior Compartimentul urmărirea aplicării actelor cu caracter reparatoriu din cadrul Serviciului verificarea legalității a aplicării actelor normative.

Formulare:


REZULTATUL FINAL al concursului de recrutare organizat de Instituţia Prefectului Olt în data de 19.09.2019 pentru ocuparea funcţiei publice vacante de execuţie de consilier, clasa I, grad profesional asistent din cadrul Compartimentului Dezvoltare Economică, Strategii şi Programe Guvernamentale, Afaceri Europene şi Relaţii Internaţionale din cadrul aparatului de specialitate al Instituţiei Prefectului – Judeţul Olt, înregistrat sub nr. 29687/23.09.2019

Rezultatul interviului la concursul de recrutare organizat de Instituţia Prefectului -Judeţul Olt în data de 19.09.2019 pentru ocuparea funcţiei publice vacante de execuţie de consilier, clasa I, grad profesional asistent din cadrul Compartimentului Dezvoltare Economică, Strategii şi Programe Guvernamentale, Afaceri Europene şi Relaţii Internaţionale din cadrul aparatului de specialitate al Instituţiei Prefectului – Judeţul Olt, înregistrat sub nr. 29551/19.09.2019

Rezultatul probei scrise la concursul de recrutare organizat de Instituţia Prefectului – Judeţul Olt în data de 19.09.2019 pentru ocuparea funcţiei publice vacante de execuţie de consilier, clasa I, grad profesional asistent din cadrul Compartimentului Dezvoltare Economică, Strategii şi Programe Guvernamentale, Afaceri Europene şi Relaţii Internaţionale din cadrul aparatului de specialitate al Instituţiei Prefectului – Judeţul Olt, înregistrat sub nr. 29551/19.09.2019

Rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere la concursul de recrutare organizat de Instituţia Prefectului – Judeţul Olt în data de 19.09.2019 pentru ocuparea postului vacant de consilier, clasa I, grad profesional asistent, la Compartimentul dezvoltare economică, strategii şi programe guvernamentale, afaceri europene şi relaţii internaţionale – Biroul Programe şi Strategii Guvernamentale, Dezvoltare Economică, Monitorizare Servicii Publice Deconcentrate.

În conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ și prevederile Hotărârii Guvernului nr. 611/2008, pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările și completările ulterioare, Instituția Prefectului Județul Olt organizează concurs de recrutare pentru ocuparea postului vacant aferent categoriei funcționarilor publici de execuție din cadrul Instituției Prefectului- Județul Olt:

– consilier, clasa I, grad profesional asistent din cadrul Compartimentului Dezvoltare Economică, Strategii şi Programe Guvernamentale, Afaceri Europene şi Relaţii Internaţionale

Formulare:


Rezultatul final la concursul de recrutare organizat de Instituţia Prefectului – Judeţul Olt în data de 04.09.2019 pentru ocuparea postului vacant de inspector de specialitate, grad profesional IA, nivel studii S, la Compartimentul dezvoltare economică, strategii şi programe guvernamentale, afaceri europene şi relaţii internaţionale – Biroul Programe şi Strategii Guvernamentale, Dezvoltare Economică, Monitorizare Servicii Publice Deconcentrate

Rezultatul probei de interviu la concursul de recrutare organizat de Instituţia Prefectului – Judeţul Olt în data de 04.09.2019 pentru ocuparea postului vacant de inspector de specialitate, grad profesional IA, nivel studii S, la Compartimentul dezvoltare economică, strategii şi programe guvernamentale, afaceri europene şi relaţii internaţionale – Biroul Programe şi Strategii Guvernamentale, Dezvoltare Economică, Monitorizare Servicii Publice Deconcentrate

Rezultatul probei scrise la concursul de recrutare organizat de Instituţia Prefectului – Judeţul Olt în data de 04.09.2019 pentru ocuparea postului vacant de inspector de specialitate, grad profesional IA, nivel studii S, la Compartimentul dezvoltare economică, strategii şi programe guvernamentale, afaceri europene şi relaţii internaţionale – Biroul Programe şi Strategii Guvernamentale, Dezvoltare Economică, Monitorizare Servicii Publice Deconcentrate

Rezultatul selecţiei dosarelor la concursul de recrutare organizat de Instituţia Prefectului – Judeţul Olt în data de 04.09.2019 pentru ocuparea postului vacant de inspector de specialitate, grad profesional IA, nivel studii S, la Compartimentul dezvoltare economică, strategii şi programe guvernamentale, afaceri europene şi relaţii internaţionale – Biroul Programe şi Strategii Guvernamentale, Dezvoltare Economică, Monitorizare Servicii Publice Deconcentrate

Instituția Prefectului Județul Olt organizează concurs de recrutare pentru ocuparea postului de execuție vacant aferent personalului contractual din cadrul Instituției Prefectului- Județul Olt:

– inspector de specialitate, grad profesional IA, nivel studii S, la Compartimentul dezvoltare economică, strategii și programe guvernamentale, afaceri europene și relații internaționale – Biroul Programe și Strategii Guvernamentale, Dezvoltare Economică, Monitorizare Servicii Publice Deconcentrate.