Comisia de dialog social

 

Temei legal:

 • Legea nr. 62/2011, privind dialogul social.

Ordinul prefectului:

 • Nr. 312/22.06.2021 privind modificarea Ordinului Prefectului Județului Olt nr. 197/29.03.2021 privind actualizarea Comisiei de Dialog Social
 • Nr. 8/15.01.2019, cu modificările și completările ulterioare, privind actualizarea Comisiei de Dialog Social la nivelul judeţului Olt.

Principalele atribuţii:

 • asigurarea unor relaţii de parteneriat social între administraţie, organizaţiile patronale şi organizaţiile sindicale, care să permită o informare reciprocă permanentă asupra problemelor care sunt de domeniul de interes al administraţiei sau al partenerilor sociali, în vederea asigurării unui climat de pace şi stabilitate socială;
 • consultarea obligatorie a partenerilor sociali asupra iniţiativelor legislative sau de altă natură, cu caracter economico-social;
 • alte probleme din sfera de activitate a administraţiei publice din judeţ asupra cărora partenerii sociali convin să discute.

Membrii comisiei sunt reprezentanţii următoarelor instituţii:

 • Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Olt
 • Agenţia Judeţeană pentru Plaţi şi Inspecţie Socială Olt
 • Agenţia pentru Protecţia Mediului Olt
 • Casa Judeţeană de Pensii Olt
 • Consiliul Județean Olt
 • Direcţia de Sănătate Publică Olt
 • Administrația Judeţeană a Finanţelor Publice Olt
 • Inspectoratul Şcolar Judeţean Olt
 • Inspectoratul Teritorial de Muncă Olt
 • Patronatul Naţional Român – PNR
 • Uniunea Generală a Industriaşilor din România – UGIR
 • Consiliul Naţional al Întreprinderilor Private Mici şi Mijlocii din România
 • Blocul Naţional Sindical – B.N.S
 • Confederaţia Naţională Sindicală Cartel Alfa
 • Confederaţia Naţională a Sindicatelor Libere din România FRĂŢIA
 • Confederaţia Sindicatelor Democratice din România CSDR
 • Confederaţia Sindicală Naţională MERIDIAN
Principalii indicatori economico-sociali la nivelul județului Olt în semestrul I 2021
Situația privind funcționarea Centrului de vaccinare împotriva COVID19 al Platformei industriale Slatina și a Centrului de vaccinare Drive-through Slatina 
Raport de activitate pentru anul 2020 și a principalelor obiective ale anului 2021
 Calitatea aerului în judeţul Olt în anul 2020
 Informare privind accidentele de muncă şi îmbolnăvirile profesionale înregistrate la Inspectoratul teritorial de Muncă Olt în anul 2020, acţiuni întreprinse pentru prevenirea şi combatarea pandemiei COVID – 19
 Acţiune, programe, măsuri de sprijin şi responsabilităţi pe perioada pandemiei în anul 2020
Situaţia plăţilor privind indemnizaţiile de sprijin acordate persoanelor din jud. Olt ca urmare a efectelor noului coronavirus SARS Cov-2
Asigurarea condiţiilor igienico-sanitare pentru desfăşurarea în siguranţă a procesului de învăţământ din jud. Olt în condiţiile pandemiei COVID-19
Material şedinţă Comisia de Dialog Social
Material şedinţă Comisia de Dialog Social
Material  şedinţă Comisia de Dialog Social
Material pentru ședința din data de 19.12.2019
Material pentru ședința din data de 29.11.2019
Material pentru ședința din data de 28.08.2019
Material pentru ședința din data de 10.07.2019
Material pentru ședința din data de 11.06.2019
Material pentru ședința din data de 14.05.2019
Material pentru ședința din data de 09.04.2019
Material pentru ședința din data de 13.03.2019
Material pentru ședința din data de 04.02.2019
Material pentru ședința din data de 15.01.2019
Material pentru ședința din data de 11.12.2018
Material pentru ședința din data de 20.11.2018
Material pentru ședința din data de 16.10.2018
Material pentru ședința din data de 18.09.2018
Material pentru ședința din data de 21.08.2018
Materiale pentru ședința din data de 17.07.2018
Evaluarea Naţională 2017-2018 – este disponibil aici
Plan de măsuri privind Evaluarea Naţională şi Bacalaureatul – An şcolar 2017-2018 – este disponibil aici
Material pentru ședința din data de 18.06.2018
Material pentru ședința din data de 15.05.2018
Material pentru ședința din data de 03.04.2018
Material pentru ședința din data de 20.03.2018
Materiale pentru ședința din data de 12.02.2018
Raport privind activitatea desfășurată de Direcția de Sănătate Publică Olt în anul 2017 – este disponibil aici
  Situația comasării unităților de învățământ la nivelul județului Olt – este disponibil aici
Material pentru ședința din data de 22.01.2018
Material pentru ședința din data de 19.12.2017