Comitetul consultativ de dialog civic pentru problemele persoanelor vârstnice

Temei legal:

  • Hotărârea de Guvern nr. 499/2004, privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea comitetelor consultative de dialog civic pentru problemele persoanelor vârstnice, în cadrul prefecturilor;
  • Legea nr. 24/2000, republicată, privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative.

Ordinul prefectului:

  • Nr. 313/22.06.2021 privind actualizare Comitet Consultativ de Dialog Civic pentru Problemele Persoanelor Vârstnice
  • Nr. 186/23.03.2021 privind modificarea Ordinului Prefectului Judeţul Olt nr. 145/30.05.2017 referitor la  actualizare Comitet Consultativ de Dialog Civic pentru Problemele Persoanelor Vârstnice
  • Nr. 195/27.08.2019 privind modificarea ordinului 145/30.05.2017 privind actualizare Comitet Consultativ de Dialog Civic pentru Problemele Persoanelor Vârstnice
  • Nr. 188/11.09.2018 privind actualizare Comitet Consultativ de Dialog Civic pentru Problemele Persoanelor Vârstnice

Principalele atribuţii:

  • analiza problemelor cu caracter socio-economic care privesc persoanele vârstnice;
  • elaborarea de propuneri pentru soluţionarea acestor probleme;
  • elaborarea unor rapoarte anuale ce vor fi înaintate de către prefect conducerii Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei şi a Ministerului Afacerilor Interne.

 

Material Informații esențiale despre asigurarea accesului cetățenilor la servicii medicale, medicamente și dispozitive medicale
Material Primirea și distribuirea biletelor de tratament balnear în perioada 01.01.2023-15.04.2023, precum și distribuirea biletelor de tratament persoanelor ale căror drepturi sunt stabilite prin legea nr.448/2006, privind protecția si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap
Material Informații esențiale referitoare la infecțiile respiratorii și gripă Direcția de Sănătate Publică Olt
Material Măsuri întreprinse în perioada sărbătorilor de iarnă 2022 Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Olt

Material Noutăți legislative privind stabilirea măsurilor de protecție socială pentru consumatorul vulnerabil de energie

Material Măsuri pentru diminuarea efectelor marginalizării sociale

Material Cu privire la problemele persoanelor vârstnice
Material Siguranța fizică și patrimonială a persoanelor vârstnice
Material Acordarea serviciilor de îngrijiri medicale la domiciliu persoanelor asigurate
Material Măsuri temporare de sprijin material pentru anumite categorii de persoane vulnerabile prevăzute de OUG 63/2022
Material Verificarea respectării normelor sanitare veterinare cu privire la comercializarea produselor de origine animală şi nonanimală în perioada caniculară în unitățile de producție, depozite, piețe agroalimentare (sector brânză, lapte, producători primari de legume și fructe), modalitatea de depozitare a băuturilor (alcoolice și răcoritoare) la nivelul depozitelor și supermarketurilor
Material Acordarea biletelor de tratament în anul 2021
Material Asigurarea serviciilor medicale, medicamentelor, materialelor sanitare specifice şi dispozitivelor medicale, acordate în cadrul programelor naţionale de sănătate curative
Material Calitatea Aerului în judeţul Olt
Material pentru ședința din data de 19.12.2019
Material pentru ședința din data de 28.10.2019
Material pentru ședința din data de 24.09.2019
Material pentru ședința din data de 27.08.2019
Material pentru ședința din data de 10.07.2019
Material pentru ședința din data de 11.06.2019
Material pentru ședința din data de 14.05.2019
Material pentru ședința din data de 09.04.2019
Material pentru ședința din data de 13.03.2019
Material pentru ședința din data de 04.02.2019
Material pentru ședința din data de 15.01.2019
Material pentru ședința din data de 11.12.2018
Material pentru ședința din data de 20.11.2018
Material pentru ședința din data de 16.10.2018
Material pentru ședința din data de 18.09.2018
Material pentru ședința din data de 21.08.2018
Material pentru ședința din data de 17.07.2018
Material pentru ședința din data de 18.06.2018
Material pentru ședința din data de 15.05.2018
Material pentru ședința din data de 03.04.2018
Material pentru ședința din data de 20.03.2018
Material pentru ședința din data de 12.02.2018
Material pentru ședința din data de 22.01.2018
Material pentru ședința din data de 19.12.2017