Comitetul consultativ de dialog civic pentru problemele persoanelor vârstnice

Temei legal:

  • Hotărârea de Guvern nr. 499/2004, privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea comitetelor consultative de dialog civic pentru problemele persoanelor vârstnice, în cadrul prefecturilor;
  • Legea nr. 24/2000, republicată, privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative.

Ordinul prefectului:

  • Nr. 188/11.09.2018 privind actualizare Comitet Consultativ de Dialog Civic pentru Problemele Persoanelor Vârstnice

Principalele atribuţii:

  • analiza problemelor cu caracter socio-economic care privesc persoanele vârstnice;
  • elaborarea de propuneri pentru soluţionarea acestor probleme;
  • elaborarea unor rapoarte anuale ce vor fi înaintate de către prefect conducerii Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei şi a Ministerului Afacerilor Interne.
Material pentru ședința din data de 18.09.2018
Material pentru ședința din data de 21.08.2018
Material pentru ședința din data de 17.07.2018
Material pentru ședința din data de 18.06.2018
Material pentru ședința din data de 15.05.2018
Material pentru ședința din data de 03.04.2018
Material pentru ședința din data de 20.03.2018
Material pentru ședința din data de 12.02.2018
Material pentru ședința din data de 22.01.2018
Material pentru ședința din data de 19.12.2017