Comitetul consultativ de dialog civic pentru problemele persoanelor vârstnice

Temei legal:

  • Hotărârea de Guvern nr. 499/2004, privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea comitetelor consultative de dialog civic pentru problemele persoanelor vârstnice, în cadrul prefecturilor;
  • Legea nr. 24/2000, republicată, privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative.

Ordinul prefectului:

  • Nr. 255/08.08.2023 privind modificarea Ordinului Prefectului Județului Olt nr.313/22.06.2021 privind actualizare Comitet Consultativ de Dialog Civic pentru problemele persoanelor vârstnice
  • Nr. 313/22.06.2021 privind actualizare Comitet Consultativ de Dialog Civic pentru Problemele Persoanelor Vârstnice
  • Nr. 186/23.03.2021 privind modificarea Ordinului Prefectului Judeţul Olt nr. 145/30.05.2017 referitor la  actualizare Comitet Consultativ de Dialog Civic pentru Problemele Persoanelor Vârstnice
  • Nr. 195/27.08.2019 privind modificarea ordinului 145/30.05.2017 privind actualizare Comitet Consultativ de Dialog Civic pentru Problemele Persoanelor Vârstnice
  • Nr. 188/11.09.2018 privind actualizare Comitet Consultativ de Dialog Civic pentru Problemele Persoanelor Vârstnice

Principalele atribuţii:

  • analiza problemelor cu caracter socio-economic care privesc persoanele vârstnice;
  • elaborarea de propuneri pentru soluţionarea acestor probleme;
  • elaborarea unor rapoarte anuale ce vor fi înaintate de către prefect conducerii Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei şi a Ministerului Afacerilor Interne.

 

Material Stadiul procedurii de evaluare a dosarelor de pensie la nivelul județului Olt, conform prevederilor Legii nr. 360/2023
Material Informații referitoare la calitatea aerului la nivelul județului Olt in anul 2023
Material Acțiuni de verificare a conformității, modului de etichetare, prezentare și publicitate a alimentelor specilice sărbătorilor de iarnă (carne preambalată, produse zaharoase, ciocolată și produse din ciocolată, produse de patiserie)
Material Informații cu privire la respectarea  normelor sanitare veterinare de comercializarea produselor de origine animala si nonanimala, precum si conditii de pastrare
Material Informații referitoare Ia aplicarea măsurilor de promovare a accesibilizării mediului fizic și informațional pentru persoanele cu dizabilități
Material Informații referitoare la acțiunile de monitorizare și controlul calității apei de băut din județul Olt
Material Servicii sociale acordate persoanelor vârstnice

Material Informații privind activitatea desfășurată de Inspectoratul de Poliție Județean Olt pentru prevenirea victimizării persoanelor vârstnice și activitatea Poliției de Proximitate în scopul creșterii siguranței cetățenilor
Material Informații esențiale despre asigurarea accesului cetățenilor la servicii medicale, medicamente și dispozitive medicale
Material Primirea și distribuirea biletelor de tratament balnear în perioada 01.01.2023-15.04.2023, precum și distribuirea biletelor de tratament persoanelor ale căror drepturi sunt stabilite prin legea nr.448/2006, privind protecția si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap
Material Informații esențiale referitoare la infecțiile respiratorii și gripă Direcția de Sănătate Publică Olt
Material Măsuri întreprinse în perioada sărbătorilor de iarnă 2022 Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Olt

Material Noutăți legislative privind stabilirea măsurilor de protecție socială pentru consumatorul vulnerabil de energie

Material Măsuri pentru diminuarea efectelor marginalizării sociale

Material Cu privire la problemele persoanelor vârstnice
Material Siguranța fizică și patrimonială a persoanelor vârstnice
Material Acordarea serviciilor de îngrijiri medicale la domiciliu persoanelor asigurate
Material Măsuri temporare de sprijin material pentru anumite categorii de persoane vulnerabile prevăzute de OUG 63/2022
Material Verificarea respectării normelor sanitare veterinare cu privire la comercializarea produselor de origine animală şi nonanimală în perioada caniculară în unitățile de producție, depozite, piețe agroalimentare (sector brânză, lapte, producători primari de legume și fructe), modalitatea de depozitare a băuturilor (alcoolice și răcoritoare) la nivelul depozitelor și supermarketurilor
Material Acordarea biletelor de tratament în anul 2021
Material Asigurarea serviciilor medicale, medicamentelor, materialelor sanitare specifice şi dispozitivelor medicale, acordate în cadrul programelor naţionale de sănătate curative
Material Calitatea Aerului în judeţul Olt
Material pentru ședința din data de 19.12.2019
Material pentru ședința din data de 28.10.2019
Material pentru ședința din data de 24.09.2019
Material pentru ședința din data de 27.08.2019
Material pentru ședința din data de 10.07.2019
Material pentru ședința din data de 11.06.2019
Material pentru ședința din data de 14.05.2019
Material pentru ședința din data de 09.04.2019
Material pentru ședința din data de 13.03.2019
Material pentru ședința din data de 04.02.2019
Material pentru ședința din data de 15.01.2019
Material pentru ședința din data de 11.12.2018
Material pentru ședința din data de 20.11.2018
Material pentru ședința din data de 16.10.2018
Material pentru ședința din data de 18.09.2018
Material pentru ședința din data de 21.08.2018
Material pentru ședința din data de 17.07.2018
Material pentru ședința din data de 18.06.2018
Material pentru ședința din data de 15.05.2018
Material pentru ședința din data de 03.04.2018
Material pentru ședința din data de 20.03.2018
Material pentru ședința din data de 12.02.2018
Material pentru ședința din data de 22.01.2018
Material pentru ședința din data de 19.12.2017