Materiale prezentate în cadrul Comisiei Judeţene de Dialog Social Olt – 27 septembrie 2023

  • Raport cu principalele informații deținute la nivelul Casei de Asigurări de Sănătate Olt referitoare la concediile medicale acordate de medicii de familie angajaților operatorilor economici de pe raza județului Olt, comparativ pentru lunile iunie, iulie și august ale anilor 2022 și 2023
  • Raport privind activitatea Casei Județene de Pensii Olt privind asigurarea de accidente de muncă și boli profesionale