Informații din alte surse

Decizia nr.15 / 22.04.2020 referitoare la repartizarea influenţelor pe unităţi administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată şi a sumelor alocate din cotele defalcate din impozitul  pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale aprobate prin Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului cu privirea la rectificarea bugetului de stat pe anul 2020