Înscrierea organizaţiilor neguvernamentate în baza de date a Instituţiei Prefectului – Judeţul Olt

     Plecând de la premisa că organizaţiile neguvernamentale sunt recunoascute ca o componentă semnificativă a societăţii civile, Instituţia Prefectului – Judeţul Olt doreşte să fie un partener de încredere în ceea ce priveşte creşterea gradului de reprezentare a acestui sector în stabilirea politicilor locale şi naţionale în diferite domenii de interes.

     Astfel, în baza OG nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi funadaţii, modificată şi completată, Instituţia Prefectului – Judeţul Olt gestionează şi reactualizează permanent evidenţa organizaţiilor neguvernamentale din judeţ, care doresc să se înscrie în această bază de date.

     În vederea realizării unei situaţii cât mai complete, vă rugăm că completaţi următoarea fişă de prezentare şi să o înaintaţi instituţiei noastre, la adresa de e-mail contact.ipot@mai.gov.ro.

     De asemenea, oricare altă organizaţie neguvernamentală care nu se regăseşte în baza de date şi care doreşte să fie inclusă în „Catalogul organizaţiilor neguvernamentale din judeţul Olt“ poate completa fişa de înscriere mai sus prezentată.

Personă de contact: Costea-Grămescu Ioana-Mihaela
Instituţia Prefectului – Judeţul Olt
Telefon: 0249.410.090, Fax: 0249.432.968
E-mail: contact.ipot@mai.gov.ro