Referendum 6-7 octombrie 2018


Biroul Electoral de Circumscripție Județeană nr. 30 Olt

Adresa: Municipiul Slatina, Bulevardul A.I. Cuza, nr. 12A, Olt
etajul II al clădirii Instituţiei Prefectului – Judeţul Olt

Telefon: 0249437360 Fax: 0249437361
E-mail: bejolt@bec.ro

Program de lucru cu publicul
Zilnic: 10.00-16.00

În zilele în care se împlinesc termene privind activităţi care ţin de competenţa Biroului Electoral de Circumscripție Județeană nr. 30 Olt, programul de lucru cu publicul se încheie la ora 24.00

Președinte: Judecător Luminița Busuioc


Biroul Electoral Central

Legislație Referendum

Numărul total de alegători înscriși în Registrul electoral la data de 31 august 2018


Circulara BECJ 30 Olt  nr. 108/06.10.2018 – privind predarea materialelor care rezultă din procesul de votare pentru Referendumul Local

Circulara BECJ 30 Olt  nr. 107/06.10.2018 – privind predarea materialelor care rezultă din procesul de votare pentru Referendumul Național

Circulara BEC nr. 242/06.10.2018 – privind acreditarea observatorilor interni și reprezentanților instituțiilor mass-media românești care pot asista la operațiunile birourilor electorale ale secțiilor de votare


Procesele-verbale din data de 05.10.2018 ale Tribunalului Olt cu privire la înlocuirea președinților Birourilor Electorale ale secțiilor de votare nr. 10, 17, 40, 68, 289, 329

Procesul-verbal nr. 1/36320 din data de 04.10.2018 al Tribunalului Olt cu privire la înlocuirea președintelui Biroului Electoral al secției de votare nr. 95

Procesele-verbale din data de 04.10.2018 ale Tribunalului Olt cu privire la înlocuirea președinților Birourilor Electorale ale secțiilor de votare nr. 43, 95, 113, 185, 233, 289

Procesele-verbale din data de 03.10.2018 ale Tribunalului Olt cu privire la înlocuirea președinților Birourilor Electorale ale secțiilor de votare nr.10, 198, 233, 252, 279, 289, 329, 379, 178, 20, 62, 67, 93, 95, 277, 307, 369

Procesele-verbale din data de 03.10.2018 ale Tribunalului Olt cu privire la îndreptare eroare pentru secțiile de votare nr. 190 și 242

Procesele-verbale din data de 03.10.2018 ale Tribunalului Olt cu privire la înlocuirea președinților Birourilor Electorale ale secțiilor de votare nr. 299 și 337

Procesele-verbale din data de 02.10.2018 ale Tribunalului Olt cu privire la înlocuirea președinților Birourilor Electorale ale secțiilor de votare nr. 6, 13, 21, 41, 62, 93, 112, 190, 228, 242, 252, 307, 319

Procesele-verbale din data de 01.10.2018 ale Tribunalului Olt cu privire la înlocuirea președinților Birourilor Electorale ale secțiilor de votare nr. 161, 173, 175, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 230, 242, 273, 277, 278, 279, 344, 350, 364

Procesele-verbale din data de 01.10.2018 ale Tribunalului Olt cu privire la înlocuirea președinților Birourilor Electorale ale secțiilor de votare nr.3, 12, 13, 14, 22, 36, 47, 54, 62, 67, 80, 86, 93, 96, 97, 103, 105, 130, 139, 140

Procesele-verbale din data de 01.10.2018 ale Tribunalului Olt cu privire la înlocuirea președinților Birourilor Electorale ale secțiilor de votare nr. 90, 95, 99, 123, 124, 155, 167, 174, 190, 322, 323, 329, 334, 337

Procesul-verbal nr. 35204 din 27.09.2018 al Tribunalului Olt privind desemnarea prin tragere la sorți a persoanelor desemnate în funcția de președinte al birourilor electorale ale secțiilor de votare constituite la nivelul județului Olt


Hotărârea Biroului Electoral de Circumscripţie Judeţeană nr. 30 Olt nr. 8 / 03.10.2018 privind sesizarea primită din partea doamnei Biciusca Adela Maria la Biroul Electoral de Circumscripţie Judeţeană nr. 30 Olt

Hotărârea Biroului Electoral de Circumscripţie Judeţeană nr. 30 Olt nr. 7 / 03.10.2018 privind sesizarea primită din partea domnului Bulintis Stefan Alexandru la Biroul Electoral de Circumscripţie Judeţeană nr. 30 Olt

Hotărârea Biroului Electoral de Circumscripţie Judeţeană nr. 30 Olt nr. 6 / 03.10.2018 privind sesizarea primită din partea domnului Mihai Alexandru Voicu la Biroul Electoral de Circumscripţie Judeţeană nr. 30 Olt

Hotărârea Biroului Electoral de Circumscripţie Judeţeană nr. 30 Olt nr. 5 / 03.10.2018 privind predarea materialelor care rezultă din procesul de votare organizat la secţiile de votare din judeţul Olt pentru Referendumul local cu privire la consultarea cetăţenilor judeţului referitor la atribuirea denumirii Olt-Romanaţi judeţului Olt

Hotărârea Biroului Electoral de Circumscripţie Judeţeană nr. 30 Olt nr. 2 / 25.09.2018

Hotărârea Biroului Electoral de Circumscripţie Judeţeană nr. 30 Olt nr. 1 / 25.09.2018


Proces-verbal nr. 14 din 23.09.2018 cu ocazia completării Biroului Electoral de Circumscripţie Judeţeană nr. 30 Olt cu delegaţii partidelor politice reprezentate în Parlament

Ordinul Prefectului nr. 197 / 21.09.2018 privind stabilirea dimensiunilor ştampilelor care se vor folosi la referendumul naţional pentru revizuirea Constituţiei şi referendumul local cu privire la consultarea cetăţenilor judeţului referitor la atribuirea denumirii Olt-Romanaţi judeţului Olt
Ordinul Prefectului nr. 195 / 20.09.2018 privind stabilirea sediului Biroului Electoral de Circumscripţie Judeţean Olt pentru referendumul naţional pentru revizuirea Constituţiei din 6 şi 7 octombrie 2018 şi pentru referendumul local cu privire la consultarea cetăţenilor judeţului referitor la atribuirea denumirii Olt-Romanaţi judeţului Olt
Ordinul Prefectului nr. 194 / 20.09.2018 – constituire Grup tehnic de lucru al Comisiei tehnice judeţene
Ordinul Prefectului nr. 193 / 20.09.2018 – constituire Comisie tehnică judeţeană