Protecția datelor cu caracter personal

 

 • Notă de informare privind protecția datelor cu caracter personal – disponibilă aici
 • Ghidul pentru exercitarea drepturilor de către persoanele ale căror date cu caracter personal sunt prelucrate de către Instituția Prefectului – Județul Olt este disponibil aici.
 • Legislație relevantă
 • Regulamentul (UE) nr. 679 din 27 aprilie 2016, al Parlamentului European și al Consiliului, privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor) – disponibil aici
 • Legea nr. 102 din 3 mai 2005 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal – disponibilă aici
 • Legea nr. 129/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr. 102/2005 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, precum și pentru abrogarea Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date – disponibilă aici
 • Legea nr. 506 din 17 noiembrie 2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice Parlamentul României adoptă prezenta lege – disponibilă aici
 • Legea nr. 682 din 28 noiembrie 2001 privind ratificarea Convenţiei pentru protejarea persoanelor faţă de prelucrarea automatizată a datelor cu caracter personal, adoptată la Strasbourg la 28 ianuarie 1981 Parlamentul României adoptă prezenta lege –  disponibilă aici
 • Cererea pentru exercitarea dreptului de acces – disponibilă aici.
 • Cererea pentru exercitarea dreptului de opoziție – disponibilă aici.
 • Cererea pentru exercitarea dreptului de rectificare – disponibilă aici.
 • Cererea pentru exercitarea dreptului de restricție – disponibilă aici.
 • Cererea pentru exercitarea dreptului de ștergere – disponibilă aici.
 • Legături utile
 • Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal www.dataprotection.ro

 

Date de contact responsabil prelucrare date cu caracter personal:
E-mail: florentina.ghebaur.ipot@mai.gov.ro
Telefon: 0249.431175 interior 29032
0349.417730
Fax: 0249.432968