Grupul de lucru mixt pentru problemele romilor

 

Temei legal:

 • Hotărârea Guvernului nr.18/2015, privind aprobarea Strategiei Guvernului României de incluziune a cetăţenilor români aparţinând minorităţii romilor pentru perioada 2015 – 2020;
 • Planul de măsuri pentru aplicarea Hotărârii Guvernului nr.18/2015 privind aprobarea Strategiei Guvernului României de incluziune a cetăţenilor români aparţinând minorităţii romilor pentru perioada 2015 – 2020.

Ordinul prefectului:

  • Nr. 59/12.02.2019, privind actualizarea Grupului de Lucru Mixt la nivelul Județului Olt.
  • Nr. 64/13.03.2017, privind actualizarea Grupului de Lucru Mixt.

Principalele atribuţii:

 • Evaluarea principalelor nevoi ale comunităţii de romi conform domeniilor sectoriale specifice din planul de măsuri al H.G. nr. 18/2015;
 • Elaborarea de propuneri pentru soluţionarea acestor probleme;
 • Elaborarea unor rapoarte anuale ce vor fi înaintate de către prefect Agenţiei Naţionale pentru Romi şi Ministerului Afacerilor Internelor.

Membrii comisiei sunt reprezentanţii următoarelor instituţii:

 • Instituţia Prefectului – Judeţul Olt
 • Biroul Regional 4 SV Oltenia, Agenţia Naţională pentru Romi
 • Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Olt
 • Agenţia Judeţeană pentru Plaţi şi Inspecţie Socială Olt
 • Casa Judeţeană de Pensii Olt
 • Direcţia de Sănătate Publică Olt
 • Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Olt
 • Direcţia Judeţeană pentru Cultură, Culte şi Patrimoniu Cultural Naţional Olt
 • Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Olt
 • Inspectoratul Judeţean de Poliţie al Judeţului Olt
 • Inspectoratul Şcolar al Judeţului Olt
 • Inspectoratul Teritorial de Muncă Olt
 • Partida Romilor Pro-Europa, Filiala Olt
 • Asociaţia Rrom-Grand
 • Asociaţia Humanity Rom
 • Asociaţia Romii Balş
 • Asociaţia Octavia
 • Asociaţia Olt Iniţiativa