Comisii locale (pe UAT-uri) pentru delimitarea perimetrelor de ameliorare numite prin ordin al prefectului (Inventarierea terenurilor degradate care fac obiectul acţiunii de ameliorare prin împădurire)

Temei legal:

 • Legea nr.46/2008, privind Codul silvic, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr.100/2010, privind împădurirea terenurilor degradate;
 • Hotărârea nr.1257/2011, pentru aprobarea Regulamentului privind stabilirea grupelor de terenuri care intră în perimetrele de ameliorare, funcţionarea şi atribuţiile comisiilor de specialişti, constituite pentru delimitarea perimetrelor de ameliorare;
 • Legea nr.18/1991, republicată, privind fondul funciar.

Ordinul prefectului:

 • Nr. 21/21.06.2020, privind constituirea Comisiei de Specialişti pentru Identificarea, Delimitarea şi Constituirea Perimetrelor de Ameliorare la nivelul localităţilor din Judeţul Olt.

Principalele atribuţii:

 • înregistrează sesizările sau cererile de constituire a unui perimetru de ameliorare;
 • constată pe teren situaţia perimetrului, identifică vecinătăţile şi delimitează prin ţăruşare perimetrul de ameliorare;
 • identifică şi delimitează imobilele din interiorul şi de pe limita exterioară a perimetrului, care sunt necesare pentru efectuarea lucrărilor de amenajare şi de ameliorare şi pentru drumurile de acces, precum şi categoria de folosinţă agricolă sau silvică existentă;
 • identifică şi descrie sumar formele de degradare a terenului, amploarea proceselor şi constată cauzele care le-au generat;
 • stabileşte restricţiile care sunt necesare pentru constituirea perimetrului de ameliorare şi modul de respectare a acestora pe toată durata executării lucrărilor specifice;
 • întocmeşte fişa perimetrului de ameliorare.

Membrii comisiei sunt reprezentanţii următoarelor instituţii:

 • Primarul municipiului/oraşului/comunei
 • Direcţia Silvică Olt
 • Direcţia pentru Agricultură Olt
 • Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Olt
 • Inspectoratul Teritorial de Regim Silvic şi de Vânãtoare, Vâlcea
 • Agenţia pentru Protecţia Mediului Olt
 • Agenţia Naţională de Îmbunătăţiri Funciare Caracal
 • Oficii de Studii Pedologice şi Agrochimice Scorniceşti