Comisia locală pentru inventarierea terenurilor înființată în baza Legii 165/2013

Componenţa Comisiei locale pentru inventarierea terenurilor este disponibilă aici.