Comisia judeţeană privind incluziunea socială

 

Temei legal:

 • Hotărârea Guvernului nr.1217/2006, privind constituirea mecanismului naţional pentru promovarea incluziunii sociale în România.

Ordinul prefectului:

 • Nr. 65/13.03.2017, privind actualizarea Comisiei Judeţene privind Incluziunea Socială.

 
Principalele atribuţii:

 • Elaborarea şi aprobarea Planului judeţean din domeniul incluziunii sociale şi protecţiei sociale;
 • Monitorizarea realizării obiectivelor prevăzute în Planul judeţean şi efectuarea de informări periodice cu privire la situaţia şi evoluţia stării sociale a judeţului;
 • Transmiterea periodică, Comisiei naţionale, a unor informări asupra stadiului de realizare a priorităţilor asumate prin planul judeţean anual.

Membrii comisiei:

 • Instituţia Prefectului – Judeţul Olt
 • Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Olt
 • Comisia judeţeană Olt pentru egalitate de şanse între femei şi bărbaţi, Agenţia Judeţeană pentru Plaţi şi Inspecţie Socială
 • Agenţia Judeţeană pentru Plaţi şi Inspecţie Socială Olt
 • Agenţia pentru Protecţia Mediului Olt
 • Casa de Asigurări de Sănătate Olt
 • Casa Judeţeană de Pensii Olt
 • Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Olt
 • Consiliul Judeţean Olt
 • Direcţia pentru Agricultură Olt
 • Direcţia  de Sănătate Publică Olt
 • Inspectoratul Judeţean de Poliţie Olt
 • Inspectoratul Şcolar al Judeţului Olt
 • Inspectoratul Teritorial de Muncă Olt
 • Direcţia Protecţie şi Asistenţă Socială, Primăria Slatina
 • Centrul de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog Olt
 • Organizaţia “Trebuie”, Filiala Olt
 • Fundaţia “Kids Alive” România
Hotărârea nr. 1217 din 6 septembrie 2006 privind constituirea mecanismului naţional pentru promovarea incluziunii sociale în România
Programul de guvernare 2013 – 2016
Programul naţional de reformă 2011 – 2013
Hotărârea de Guvern nr. 383 din 27 mai 2015 pentru aprobarea Strategiei naționale privind incluziunea socială și reducerea sărăciei pentru perioada 2015—2020 și a Planului strategic de acțiuni pentru perioada 2015—2020
Strategia națională privind incluziunea socială și reducerea sărăciei pentru perioada 2015-2020
Planul strategic de acțiuni pentru perioada 2015-2020