Comisia județeană pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor

Ordinul prefectului nr. 287/06.12.2022 privind actualizarea componenţei Comisiei Judeţene Olt pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor agricole şi forestiere
Ordinul prefectului nr. 82/10.02.2021 privind actualizarea Colectivului tehnic de lucru de pe lângă Comisia Judeţeană Olt pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor agricole şi forestiere
Ordinul prefectului nr. 108/18.02.2021 privind actualizarea componenţei Comisiei de specialişti pentru identificarea, delimitarea şi constituirea perimetrelor de ameliorare la nivelul localităţilor din Judeţul Olt
Procedura privind aplicarea prevederilor Regulamentului de organizare şi funcţionare a comisiilor pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor agricole şi forestiere precum și de aplicare unitară a legilor fondului funciar la nivelul Județului Olt, conform anexei la prezenta hotărâre.