Comisia Judeţeană pentru Aplicarea Legii nr. 9/1998 și a Legii nr. 290/2003 și Legii 393/2006

 

Temei legal:

 • Legea nr.9/1998, republicată, privind acordarea de compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România şi Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940;
 • Legea nr.290/2003, privind acordarea de despăgubiri sau compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile proprietate a acestora, sechestrate, reţinute sau rămase în Basarabia, Bucovina de Nord şi Ţinutul Herţa, ca urmare a stării de război şi a aplicării Tratatului de Pace între România şi Puterile Aliate şi Asociate, semnat la Paris la 10 februarie 1947;

Ordinul prefectului:

 • Nr. 429/10.12.2021, privind actualizarea componenței Comisiei Judeţene Olt de aplicare a Legilor nr. 9/1998 șii nr. 290/2003.

Principalele atribuţii:

 • primesc, verifică şi rezolvă cererile de acordare a despăgubirilor sau compensaţiilor;
 • hotărârile privind acordarea despăgubirilor sau compensaţiilor se dau în termen de cel mult 6 luni de la primirea cererilor;
 • hotărârile se adoptă cu majoritatea voturilor membrilor comisiei şi se comunică comisiei centrale, spre validare, precum şi solicitantului.

Membrii comisiei sunt reprezentanţii următoarelor instituţii:

 • Instituţia Prefectului – Judeţul Olt
 • Direcţia Generală a Finanţelor Publice Olt
 • Direcţia pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală Olt
 • Serviciul Judeţean Olt al Arhivelor Naţionale
 • Compartimentul de Control şi Inspecţie pentru Calitatea Lucrărilor în Construcţii Olt
 • Notar public desemnat de Camera Notarilor Publici din Craiova