Comisia judeţeană în domeniul egalităţii de șanse între femei şi bărbaţi

 

Temei legal:

 • Legea nr.202/2002, republicată, privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi;
 • Hotărârea nr.1054/2005, pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al comisiilor judeţene şi a municipiului Bucureşti în domeniul egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi.

OrdinulPrefectului:

 • Nr. 197/05.10.2015, privind actualizarea Comisiei Judeţene Olt în Domeniul Egalităţii de Şanse între Femei şi Bărbaţi.

Principalele atribuţii:

 • promovarea abordării integrate a principiului egalităţiii de şanse între femei şi bărbăţi în scopul eliminării inegalităţilor de gen şi a discriminărilor pe criteriu de sex;
 • includerea principiului egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi în elaborarea şi în aplicarea politicilor sectoriale prin intermediul instituţiilor reprezentate în COJES;
 • evaluarea stadiului aplicării şi respectării legislaţiei în domeniu la nivel local;
 • elaborarea de recomandări pentru autorităţile administraţiei publice locale în vederea aplicării politicilor şi programelor specifice de promovare a principiului egalităţii de sanse între femei şi bărbaţi;
 • promovarea schimbului de experienţă şi de informaţii privind acţiunile desfăşurate în domeniu;
 • promovarea de propuneri pentru strategia locală de implementare a principiului egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi;
 • punerea la dispoziţie mass-mediei locale a informaţiilor referitoare la experientele pozitive şi negative în domeniul prevenirii şi combaterii discriminării pe criteriu de sex şi al aplicării principiului egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi;
 • elaborarea de rapoarte privind modul concret de aplicare în diferite sectoare de activitate a politicii egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi la nivel local, rapoarte care vor fi comunicate către CONES, precum şi către autorităţile administraţiei publice centrale şi locale.

Membrii comisiei sunt reprezentanţii următoarelor instituţii:

 • Instituţia Prefectului – Judeţul Olt
 • Agenţia Judeţeană pentru Plăţi şi Inspecţie Socială Olt
 • Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Olt
 • Inspectoratul Teritorial de Muncă Olt
 • Inspectoratul Şcolar Judeţean Olt
 • Direcţia de Sănătate Publică Olt
 • Direcţia Judeţeană pentru Cultură Olt
 • Direcţia Regională de Statistică Olt
 • Inspectoratul de Poliţie Judeţean Olt
 • Sindicatul Naţional al Funcţionarilor Publici
 • C.N.S.R.L „Frăţia” Filiala Olt
 • Blocul Naţional Sindical – BNS Filiala Olt
 • CNS „Cartel Alfa” Filiala Olt
 • Confederaţia Sindicatelor Democratice – CSDR Filiala Olt
 • Uniunea Generală a Industriaşilor din România UGIR
 • Confederația Sindicală Națională Meridian
 • Asociaţia de Dezvoltare Durabilă Slatina
 • Patronatul Național Român – PNR
 • Camera de Comerţ, Industrie şi Agricultură Olt
 • Consiliul Naţional a Intreprinderilor Private Mici şi Mijlocii din România
 • Asociaţia „Interego”
 • Asociaţia „Trebuie”