Comisia de monitorizare, coordonare şi îndrumare metodologică a implementării şi dezvoltării sistemului de control intern managerial

Componenţa Comisiei de lucru pentru monitorizarea, coordonarea şi îndrumarea metodologică a implementării şi dezvoltării sistemului de control managerial şi Regulamentul de organizare şi funcţionare sunt disponibile aici