Comisia de delimitare teritorială între unități administrative

Componenţa Comisiilor de delimitare cadastrală a UAT-urilor din județul Olt este disponibilă aici