Comisia de atribuire denumiri

 

Temei legal:

 • Ordinul Ministrului internelor şi reformei administrative nr. 564/2008 pentru aprobarea Regulamentului de funcţionare a comisiei de atribuire de denumiri judeţene;
 • Ordonanţa Guvernului nr. 63/2002 privind atribuirea sau schimbarea de denumiri.

Ordinele prefectului:

Principalele atribuţii:

 • Analizează documentele depuse de consiliile judeţene sau locale, după caz, în vederea obţinerii avizului pentru atribuirea sau schimbarea de denumiri şi respinge documentaţia incompletă;
 • Emite avizul favorabil sau nefavorabil cu privire la proiectul de hotărâre a consiliului judeţean sau local, după caz;
 • Elaborează anual rapoarte privind activitatea desfăşurată, pe care le înaintează prefectului;
 • Asigură liberul acces la informaţia referitoare la activitatea comisiei.

Membrii comisiei sunt reprezentanţii următoarelor instituţii:

 • Biblioteca Judeţeană Olt
 • Muzeul Judeţean Olt
 • Arhitect Şef, Consiliul Judeţean Olt
 • Inspectoratul Şcolar Judeţean Olt
 • Direcţia Judeţeană pentru Cultură, Culte şi Patrimoniu Cultural Naţional Olt
Model cerere avizare
Documente necesare
Avize
Aviz nr. 1 din 18.03.2024
Aviz nr. 1 / 08.01.2019 având ca obiect atribuirea de denumiri la solicitarea Consiliului Local Coteana, judeţul Olt
Aviz nr. 2 / 27.03.2018 având ca obiect atribuirea de denumiri la solicitarea Consiliului Local Slatina, judeţul Olt
Aviz nr. 1 / 27.03.2018 având ca obiect atribuirea de denumiri la solicitarea Consiliului Local Colonești, judeţul Olt
Aviz nr. 7 / 19.06.2017 având ca obiect atribuirea de denumiri la solicitarea Consiliului Local Bărăști, judeţul Olt
Aviz nr. 6 / 28.04.2017 având ca obiect atribuirea denumirii „Lică Militaru” – Festivalului Național de folclor ce se
desfășoară la nivelul orașului Draganești-Olt, județul Olt.
Aviz nr. 5 / 23.03.2017 având ca obiect schimbarea denumirii străzii Chilia în strada „Nica M. Nicolae” la solicitarea Consiliului Local Făgețelu, judeţul Olt
Aviz nr. 4 / 23.03.2017 având ca obiect atribuirea de denumire „Ion Irimin” Căminului Cultural din satul Potelu, comuna Ianca, judeţul Olt
Aviz nr. 3 / 23.03.2017 având ca obiect atribuirea de denumire „Grigore Jianu” Muzeului sătesc din satul Potelu, comuna Ianca, judeţul Olt
Aviz nr. 2 / 23.03.2017 având ca obiect atribuirea de denumiri la solicitarea Consiliului Local Fărcașele, judeţul Olt
Aviz nr. 1 / 23.03.2017 având ca obiect atribuirea de denumiri la solicitarea Consiliului Local Slătioara, judeţul Olt
Aviz nr. 2 / 26.09.2016 având ca obiect schimbarea denumirii Şcolii Gimnaziale Teslui în Şcoala Gimnazială „Corneliu Vadim Tudor”, la solicitarea Consiliului Local Teslui, judeţul Olt
Aviz nr. 1 / 26.09.2016 având ca obiect schimbarea denumirii străzii „Câmpului”, sat Cherleştii din Deal, comuna Teslui în strada „Senator Corneliu Vadim Tudor”, la solicitarea Consiliului Local Teslui, judeţul Olt
Aviz nr. 3 / 23.05.2015 având ca obiect atribuirea denumirii de „Ene Sandu” stadionului din localitatea Drăgăneşti Olt, la solicitarea Consiliului Local Dragăneşti-Olt, judeţul Olt
Aviz nr. 2 / 24.04.2015 având ca obiect schimbarea de denumire din „Şcoala Gimnazială Braneţ” în „Şcoala Gimnazială – Pan M. Vizirescu”, la solicitarea Consiliului Local Bîrza, judeţul Olt
Aviz nr. 1 / 26.01.2015 având ca obiect schimbarea de denumire din Muzeul Câmpiei Boianului, localitatea Drăgăneşti-Olt în Muzeul Câmpiei Boianului – „Traian Zorzoliu”, la solicitarea Consiliului Local Dragăneşti-Olt, judeţul Olt