Centrul local de combatere a bolilor (animale)

 

Temei legal:

 • Ordonanţa Guvernului nr.42/2004, privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor;
 • Hotărârea nr.1189/2009, privind organizarea, funcţionarea şi atribuţiile Centrului Naţional de Combatere a Bolilor şi ale structurilor din componenţa acestuia.

Ordinul Prefectului:

 • Nr. 146/30.05.2017, privind actualizarea Centrului Local de Combatere a Bolilor Unitatea Locală de Decizie

Principalele atribuţii:

 • definirea şi stabilirea strategiei de control şi combatere a bolilor;
 • coordonarea activităţilor de colaborare dintre Direcţia Sanitar Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor şi autorităţile şi instituţiile publice cu atribuţii în gestionarea situaţiilor de urgenţă;
 • emiterea deciziilor şi instrucţiunilor în condiţiile legii;
 • informarea Unităţii Centrale de Decizie prin Direcţia Sanitar Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor privind stările potenţial generatoare de situaţii de urgenţă şi iminenţa ameninţării acestora;
 • evaluarea situaţiilor de urgenţă produse în unităţile administrativ teritoriale, stabilirea măsurilor şi acţiunilor specifice pentru gestionarea acestora şi urmărirea îndeplinirii lor;
 • declararea stării de alertă la nivel judeţean sau în mai multe localităţi ale judeţului şi propunerea privind instituirea stării de urgenţă, cu acordul Ministerului Afacerilor Interne;
 • analizează şi avizează planurile judeţene pentru asigurarea resurselor umane, materiale şi financiare necesare gestionării situaţiilor de urgenţă;
 • informează Unitatea Centrală de Decizie asupra activităţii desfăşurate;
 • îndeplineşte orice alte atribuţii şi sarcini stabilite de lege sau de Unitatea Centrală de Decizie.

Membrii comisiei sunt reprezentanţii ai Direcţiei Sanitar Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor Olt.