Situație privind lucrările pe rețeaua de drumuri naționale din județul Olt

     Pentru a avea o imagine clară asupra dezvoltării infrastructurii rutiere naționale la nivelul județului Olt, în scopul desfășurării traficului rutier în condiții de siguranță, prefectul județul a solicitat Direcției Regionale de Drumuri și Poduri Craiova și Secției de Drumuri Naționale Slatina o situație privind lucrările pe rețeaua de drumuri naționale și sumele afarente acestor lucrări, precum și lucrările propuse a se executa în anul 2018 și sumele estimative ale acestora, situație care a fost prezentată în ședința Colegiului Prefectural din data de 21.01.2018.
Reţeaua de drumuri naţionale pe teritoriul judeţului Olt este formată din:
     A. Drumuri europene (două):

  • DN 65 (E574) km 21+250 – 90+050, limită judeţ Dolj – limită judeţ Argeș, L = 68,800 km, din care 5,000 km aflat în administrarea municipiului Slatina, între km 49+000 – 54+000, nivel de viabilitate I;
  • DN 6 (E70) km 132+435 – 185+230, limită judeţ Teleorman – limită judeţ Dolj, L = 52,795 km, din care 4,800 km aflaţi în administrarea municipiului Caracal, între km 172+000 – 176+800, nivel de viabilitate I;

B. Drumuri naţionale (patru):

 • DN 64 km 0+000 – 63+880, Caracal – Găneasa – Dragăşani, L = 63,880 km, din care 2,200 km aflaţi în administrarea municipiului Caracal, între km 0+000 – 2+200 şi 4,570 km aflaţi în administrarea municipiului Drăgăşani, între km 59+310 – 63+880, nivel de viabilitate I;
 • DN 54 km 0+000 – 54+500, Caracal – Corabia – limită judeţ Teleorman, L = 54,200 km, din care 1,550 km aflaţi în administrarea municipiului Caracal, între km 0+000 – 1+550, nivel de viabilitate II;
 • DN 54 A km 0+000 – 29+000, Corabia – limită judeţ Dolj, L = 29,000 km, nivel de viabilitate II;
 • DN 67 B km 115+805 – 158+200, Drăgăşani – limită judeţ Argeş, L = 42,395 km, din care 1,545 km aflaţi în administrarea municipiului Drăgăşani, între km 115+805 – 117+350, nivel de viabilitate II.

Situația, care a fost prezentată și în cadrul ședinței Colegiului Prefectural din data de 21 ianuarie 2018, relevă următoarele:

     I. Lucrări de întreținere executate pe raza județului Olt în anul 2017- valoare 23.929.856 lei

     a) Lucrări de întreținere curentă pe timp de vară – valoare 5.583.588 lei:

 • întreținere suprafețe degradate – plombări gropi: 66.060 mp în voare de 2.795.276 lei;
 • întreținere suprafețe degradate – înlăturări denivelări și făgașe: 50.000 mp în valoare de 2.200.905 lei;
 • tratare burdușiri, tasări locale: 1.000 mp în valoare de 215.235 lei;
 • colmatări fisuri și crăpături: 14.000 ml în valoare de 127.782 lei;
 • aduceri la profil a acostamentelor prin tăiere mecanizată: 100.000 mp în valoare de 106.267 lei;
 • completarea acostamentelor cu balast și nivelarea la cotă: 1.000 mc în valoare de 138.123 lei.

     b) Lucrări de întreținere periodică – valoare 15.366.936 lei:

 • covor asfaltic DN 54 km 27+620 – 34+500 și km 38+360 – 40+155 (zona Corabia) – 8,625 km în valoare de 2.561.109 lei;
 • covor asfaltic DN 64 km 2+200 – 34+000 (Caracal – Găneasa) – 31,800 km în valoare de 11.020.282 lei;
 • covor asfaltic DN 64 km 53+150 – 59+310 (Grădinari – limită judeţ Vâlcea) – 6,160 km în valoare de 1.785.546 lei.

     c) Lucrări pentru siguranța circulației – valoare 2.979.332 lei:

 • marcaje rutiere în strat subțire: în cantitate de 318,45 km echivalenți și 20.292 mp în valoare de 2.021.804 lei;
 • montare parapet separare sensuri: 3.400 ml în valoare de 744.464 lei;
 • executare sens giratoriu provizoriu la Găneasa și montare 50 de indicatoare rutiere și 179 ml parapet lestabil în valoare de 213.064 lei.

     II. Lucrări propuse a se executa în anul 2018 – valoare 83.887.585 lei

 • covor asfaltic DN 65 km 54+000 – 63+500 (Slatina – Jitaru) – 9,500 km în valoare de 8.247.250 lei;
 • covor asfaltic DN 65 km 71+000 – 90+050 (Jitaru – limită județ Argeș) – 19,050 km în valoare de 16.549.930 lei;
 • covor asfaltic DN 54 km 6+000 – 18+100, km 18+700 – 20+247, km 23+600 – 25+000, km 26+050 – 27+620,  km 34+500 – 38+360 (zona Caracal – Corabia) – 20,477 km  în valoare de 12.781.460 lei;
 • covor asfaltic DN 54 km 43+600 – 54+500 (Corabia – limită județ Teleorman) – 10,900 km în valoare de 6.099.950 lei;
 • execuție sens giratoriu Găneasa în valoare de 1.000.000 lei;
 • execuție covoare antiderapante treceri de pietoni în valoare de 1.500.00 lei;
 • execuție marcaje rutiere în valoare de 2.500.000 lei;
 • montare parapet elastic în valoare de 800.000 lei;
 • montare parapet separare sensuri de circulație în valoare de 547.400 lei;
 • execuție lucrări pod peste pârâul Negrișoara în valoare de 2.497.312 lei;
 • execuție pod peste râul Olt, la Slatina, în valoare de 31.364.283 lei.