Comunicat de presă

 Astăzi, 30 august, s-a desfășurat în sala de ședințe a Instituției Prefectului – Județul Olt ședința de lucru a Colegiului Prefectural. În cadrul acestei întâlniri, Centrul de Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog Olt a prezentat proiectul Planului de acțiune în domeniul drogurilor la nivelul județului Olt pentru implementarea Strategiei naționale în domeniul drogurilor în perioada 2022-2026.

  În scopul punerii în aplicare a Planului de acțiune, prin Oridinul Prefectului nr. 135/05.07.2022, autoritățile administrației publice locale vor lua măsuri pentru includerea în programul evenimentelor cu public numeros organizate pe raza unităților administrative teritoriale (concerte, festivaluri, târguri etc.) a unor activități specifice de informare, conștientizare a riscurilor și consecințelor negative ale consumului de droguri și promovarea alternativelor sănătoase la consumul de droguri, adresate populației generale.

 În scopul prevenirii și combaterii traficului și consumului ilicit de substanțe psihoactive s-a decis intensificarea eforturilor, astfel încât acțiunile să se desfășoare unitar, coordonat și eficient.

S-a stabilit ca reprezentanții instituțiilor implicate (ISJ, IJJ, IPJ, DSP și CJRAE) să participe la o intalnire ulterioară, având ca scop stabilirea unui set de măsuri pentru prevenirea consumului de droguri în rândul elevilor din unitățile școlare din județul Olt.

 ”Mulți români, tineri sau adulți cad în capcana consumului de stupefiante și consider că este una dintre temele cele mai importante pentru noi, fiind scopul comun care ne unește și care ne determină să luăm măsuri. Este, cu certitudine, necesară creșterea capacității de reacție a instituțiilor specializate față de traficul și consumul de droguri, întrucât trebuie să ne luptăm pentru sănătatea, siguranța și viitorul copiilor noștri.”, a declarat prefectul județului Olt.

  Planul de acțiune în domeniul drogurilor la nivelul județului Olt pentru implementarea Strategiei naționale în domeniul drogurilor în perioada 2022-2026 va fi disponibil pe site-ul Instituției Prefectului – Județul Olt: https://ot.prefectura.mai.gov.ro/.