Situație verificare legalitate acte administrative semestrul I

Raportat la atribuţiile prefectului privind verificarea legalităţii actelor administrative ale autorităţilor administraţiei publice locale şi atacarea actelor administrative ale acestor autorităţi pe care le consideră ilegale, în primul semestru al anului 2019 la nivelul județului Olt s-au înregistrat următorii indicatori statistici:

  1. Nr. acte transmise de autorităţile administraţiei publice locale

– hotărâri ale Consiliului Județean – 105;

– hotărâri ale consiliilor locale – 3176;

– dipoziții ale președintelui Consiliului Județean – 159;

– dispoziții ale primarilor – 15858.

  1. Nr. acte considerate ilegale

– hotărâri ale Consiliului Județean – 0;

– hotărâri ale consiliilor locale – 60;

– dipoziții ale președintelui Consiliului Județean – 0;

– dispoziţii ale primarilor – 150.

            Din cele 60 de hotărâri ale consiliilor locale, 47 au fost modificate/revocate, 2 au fost menținute iar 11 se află în analiză. Cele 2 acte menținute au fost atacate la instanța de contencios administrativ.

Din cele 150 de dispoziții ale primarilor, 122 au fost modificate/revocate, 2 au fost menținute iar 26 se află în analiză. Cele 2 acte menținute au fost atacte la instanța de contencios administrativ.

Printre motivele care au impus declanşarea procedurii prealabile sau atacarea în contencios administrativ a actelor administrative au fost nerespectarea prevederilor legale privind:

– salarizarea personalului plătit din fonduri publice;

– concesionare/închirierea bunurilor ce aparțin domeniului public ori privat;

– normele de tehnică legislativă;

– inventarierea domeniului public ori privat;

– finanțele publice locale.

 

Cu stimă,    

P R E F E C T

Angela NICOLAE