Situația proiectelor derulate în anul 2017, comparativ cu anul 2016, la nivelul unităților administrativ-teritoriale din județul Olt

Consecventă misiunii, rolului şi atribuţiilor conferite de lege, Instituţia Prefectului-Judeţul Olt a întocmit un raport obiectiv, pe baza datelor transmise de cele 112 unităţi administrativ-teritoriale şi Consiliul Judeţean Olt, cu privire la absorbţia fondurilor comunitare şi naţionale, absorbţie care va îmbuntăţi în mod semnificativ nivelul de trai al comunităţilor locale şi va impulsiona întreaga activitate economico-socială a judeţului.

Sintetic, prezentăm situația la nivelul anului 2017, comparativ cu anul 2016, situație care a fost prezentată și în ședința Colegiului Prefectural din data de 21.01.2018.

      I. Proiecte cu finanțare externă

 • anul 2016: 32 de autorităţi ale administraţiei publice locale derulau 41 de proiecte cu finanţare externă, în valoare de 111.994.433 euro;
 • anul 2017: 42 de unităţi administrativ-teritoriale (în creștere cu 31,25%) au derulat 58 de proiecte (în creștere cu 41,46%) în valoare de 150.201.156 euro (în creștere cu 34,11%).

Situaţia celor 58 de proiecte se prezintă astfel:

 1. Finanțare prin Programul Operaţional Regional
 • 3 proiecte Consiliul Județean Olt;
 • 1 proiect localitatea Izvoarele.
 1. Finanțare prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală
 • cu câte 3 proiecte fiecare, localitățile: Studina şi Gostavăţu;
 • cu câte 2 proiecte fiecare, localitățile: Curtişoara, Cîrlogani, Dăneasa, Dobrosloveni, Găneasa, Rotunda, Vîlcele;
 • cu câte un proiect fiecare, localitățile: Piatra-Olt, Baldovineşti, Brastavăţu, Cilieni, Corbu, Crîmpoia, Dobrun, Fălcoiu, Găvăneşti, Grădinari, Iancu Jianu, Izvoarele, Mărunţei, Mihăeşti, Movileni, Obîrşia, Oboga, Osica de Sus, Pleşoiu, Redea, Schitu, Slătioara, Stoicăneşti, Strejeşti, Şopârliţa, Teslui, Traian, Vitomireşti, Vulpeni.
 1. Finanțare prin Programul Operaţional Capital Uman
 • cu câte 2 proiecte fiecare, localitățile: Grădinari și Voineasa.
 1. Finanțare prin Programul Operaţional Sectorial de Mediu
 • 1 proiect Consiliul Județean Olt.
 1. Finanțare prin Mecanismul Financiar al Spaţiului Economic European (SEE) 2009-2014 Programul RO 10
 • 1 proiect localitatea Grădinari.
 1. Finanțare prin Programul Operaţional URBACT III
 • 1 proiect localitatea Slatina.

Menționăm că în cursul anului 2017, un număr de 9 proiecte au fost finalizate. De asemenea, la finalul anului 2017, un număr de 72 de proiecte, depuse de către 44 de unități administrativ-teritoriale, dintre acestea un număr de 7 fiind ale Consiliului Județean Olt, se aflau încă în evaluare.

 

        II. Proiecte cu finanțare prin programe naționale

 • anul 2016: 96 de autorităţi ale administraţiei publice locale derulau 210 de proiecte cu finanţare națională, în valoare de 912.144.228 lei;
 • anul 2017: 107 de unităţi administrativ-teritoriale (în creștere cu 10,28%) au derulat 329 de proiecte (în creștere cu 63,82%) în valoare de 1.467.746.159 lei (în creștere cu 62,15%).

Din cele 329 de proiecte, în anul 2017 au fost depuse 180 proiecte, din care 91 de proiecte în valoare de 460.388.670 lei au fost deja aprobate, 89 de proiecte fiind încă în faza de evaluare. Pe parcursul anului 2017, 34 de proiecte finanţate de la bugetul de stat au fost finalizate.

În concluzie, avem cerititudinea că cele prezentate constituie un temei şi expresia unei preocupări constante a tuturor factorilor implicaţi în procesul de absorbţie a fondurilor externe și naționale, proces care va avea drept rezultat o mai bună calitate a vieţii locuitorilor judeţului Olt şi oferirea unei perspective sustenabile şi durabile de dezvoltare economico-socială a judeţului nostru.