PLAFONARE ȘI COMPENSARE ELECTRICITATE ȘI GAZE

       Pentru gestionarea efectelor creşterii preţurilor la energie electrică şi gaze naturale, Guvernul României a adoptat măsuri pentru a diminua impactul acestora asupra populaţiei şi mediului economic.

      Mecanismul de plafonare şi compensare a facturilor la energie electrică şi gaze naturale este reglementat prin Legea nr. 259/2021 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 118/2021 privind stabilirea unei scheme de compensare pentru consumul de energie electrică şi gaze naturale pentru sezonul rece 2021 – 2022, precum şi pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr. 27/1996 privind acordarea de facilităţi persoanelor care domiciliază sau lucrează în unele localităţi din Munţii Apuseni şi în Rezervaţia Biosferei „Delta Dunării”.

     Luând în considerare măsurile guvernamentale pentru gestionarea efectelor creșterii prețurilor la energie și gaze naturale, beneficiarii mecanismului de plafonare și compensare a facturilor de furnizare a energiei electrice din categoriile menționate de Legea 259/2021, art. 1, alineatele c, d, e, f, care nu au notificat furnizorii de electricitate și/sau gaz până în prezent, o pot face prin completarea unei cererii însoţită de o declaraţie pe propria răspundere. Astfel, există posibilitatea recalculării facturilor pentru furnizarea energiei electrice și a gazelor naturale începând cu luna noiembrie 2021.

Categoriile de beneficiari precizate în Legea 259/2021 sunt:

  • microîntreprinderi, persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale, întreprinderi familiale, organizate potrivit legii;
  • spitale publice și private, definite conform Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare, unități de învățământ publice și private, definite conform Legii educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, precum și creșe;
  • organizații neguvernamentale reglementate potrivit legii, precum și unitățile de cult, astfel cum sunt reglementate de Legea nr. 489/2006 privind libertatea religioasă și regimul general al cultelor, republicată;
  • furnizori publici și privați de servicii sociale prevăzute în Nomenclatorul serviciilor sociale, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum și a regulamentelor cadru de organizare și funcționare a serviciilor sociale, cu modificările și completările ulterioare;
  • instituții de cultură;
  • unități și instituții de învățământ.

În acest context, informăm entităţile menţionate anterior că pentru a beneficia de mecanismul de plafonare şi compensare a facturilor la energie electrică şi gaze naturale este obligatorie completarea unei cererii însoţită de o declaraţie pe propria răspundere şi transmiterea acesteia către furnizorul de energie electrică şi/sau gaze naturale.

Totodată, Instituţia Prefectului – Judeţul Olt a transmis informaţiile de mai sus şi modelul cererii (Anexa 1.10 la procedură) şi modelul declaraţie pe propria răspundere (Anexa 1.11 la procedură) către toate unităţile administrativ-teritoriale din judeţ, Consiliul Judeţean Olt, Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Olt, Camera de Comerţ şi Industrie Olt, Direcţia de Sănătate Publică Olt, Casa Judeţeană de Asigurări de Sănătate Publică Olt, Agenţia Judeţeană pentru Plăţi şi Inspecţie Socială Olt, Inspectoratul Şcolar Judeţean Olt, în scopul diseminării acestor informaţii către beneficiarii mecanismului de plafonare şi compensare a facturilor la energie electrică şi gaze naturale.

Detalii suplimentare referitoare la noua procedură de compensare a preţurilor la energia electrică şi gazelor naturale, inclusiv modelul cererii şi declaraţie pe propria răspundere care trebuie transmise către furnizorul de energie electrică şi/sau gaze naturale, pot fi găsite pe pagina de internet a Ministerului Energiei (http://energie.gov.ro/ordin-decontare/).