Invitație ședința Comitetului Consultativ de Dialog Civic pentru Problemele Persoanelor Vârstnice al Județului Olt septembrie 2018

            Vă adresăm invitaţia de a participa la şedinţa Comitetului Consultativ de Dialog Civic pentru Problemele Persoanelor Vârstnice al Județului Olt, care va avea loc în data de 18 septembrie 2018, ora 10.00, în sala de ședințe, a Instituţiei Prefectului – Judeţul Olt, cu următoarea ordine de zi:

  1. Servicii sociale acordate pentru persoanele vârstnice.

            Prezintă: Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt.

  1. Diverse.

            Materialul prezentat în ședință va fi publicat pe pagina de internet a Instituției Prefectului – Județul Olt, la adresa web http://ot.prefectura.mai.gov.ro/, secțiunea ‹Despre instituție›, rubrica ‹Alte activități – Comitetul consultativ de dialog civic pentru problemele persoanelor vârstnice› sau va putea fi consultat accesând direct http://ot.prefectura.mai.gov.ro/despre-noi/alte-activitati/comitetul-consultativ-de-dialog-civic-pentru-problemele-persoanelor-varstnice/.