Invitație ședința Comitetului Consultativ de Dialog Civic pentru Problemele Persoanelor Vârstnice al Județului Olt noiembrie 2018

Vă adresăm invitaţia de a participa la şedinţa Comitetului Consultativ de Dialog Civic pentru Problemele Persoanelor Vârstnice al Județului Olt, care va avea loc în data de 20.11.2018, ora 10.00, în sala de ședințe, a Instituţiei Prefectului – Judeţul Olt, cu următoarea ordine de zi:

  1. Informare privind activităţile desfăşurate de Filiala de Cruce Roşie Olt pentru beneficiari persoane vârstnice;
    Prezintă: Doamna Sofia Simona CAPISIZU – Director – Filiala de Cruce Roşie Olt.
  2. Diverse.

Materialul prezentat în ședință va fi publicat pe pagina de internet a Instituției Prefectului – Județul Olt, la adresa web http://ot.prefectura.mai.gov.ro/, secțiunea ‹Despre instituție›, rubrica ‹Alte activități – Comitetul consultativ de dialog civic pentru problemele persoanelor vârstnice› sau va putea fi consultat accesând direct http://ot.prefectura.mai.gov.ro/despre-noi/alte-activitati/comitetul-consultativ-de-dialog-civic-pentru-problemele-persoanelor-varstnice/.