Invitație ședința Comitetului Consultativ de Dialog Civic pentru Problemele Persoanelor Vârstnice al Județului Olt iunie 2018

            Vă adresăm invitaţia de a participa la şedinţa Comitetului Consultativ de Dialog Civic pentru Problemele Persoanelor Vârstnice al Județului Olt, care va avea loc în data de 19 iunie 2018, ora 10.00, în sala de ședințe, a Instituţiei Prefectului – Judeţul Olt, cu următoarea ordine de zi:

  1. Condiţiile de acordare şi distribuire a biletelor de tratament în anul 2018.

                       Prezintă: Casa Judeţeană de Pensii Olt.

  1. Diverse.

            Materialul prezentat în ședință va fi publicat pe pagina de internet a Instituției Prefectului – Județul Olt, la adresa web http://ot.prefectura.mai.gov.ro, secțiunea ‹Despre instituție›, rubrica ‹Alte activități – Comitetul consultativ de dialog civic pentru problemele persoanelor vârstnice› sau va putea fi consultat accesând direct http://ot.prefectura.mai.gov.ro/despre-noi/alte-activitati/comitetul-consultativ-de-dialog-civic-pentru-problemele-persoanelor-varstnice.