Invitație ședința Comitetului Consultativ de Dialog Civic pentru Problemele Persoanelor Vârstnice al Județului Olt aprilie 2019

Vă adresăm invitaţia de a participa la şedinţa Comitetului Consultativ de Dialog Civic pentru Problemele Persoanelor Vârstnice al Județului Olt, care va avea loc în sala de şedinţe a Instituţiei Prefectului – Judeţul Olt, în data de 09.04.2019, ora 10.00  având pe ordinea de zi:

  1. Servicii sociale acordate persoanelor vârstnice;

  Prezintă: Rădiţa Piroşcă –Director general – Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului.

  1. Diverse.

Materialul prezentat în ședință va fi publicat pe pagina de internet a Instituției Prefectului – Județul Olt, la adresa web http://ot.prefectura.mai.gov.ro/, secțiunea ‹Despre instituție›, rubrica ‹Alte activități – Comitetul consultativ de dialog civic pentru problemele persoanelor vârstnice› sau va putea fi consultat accesând direct http://ot.prefectura.mai.gov.ro/despre-noi/alte-activitati/comitetul-consultativ-de-dialog-civic-pentru-problemele-persoanelor-varstnice/.