Invitație ședința Comitetului Consultativ de Dialog Civic pentru Problemele Persoanelor Vârstnice al Județului Olt aprilie 2018

            Vă adresăm invitaţia de a participa la şedinţa Comitetului Consultativ de Dialog Civic pentru Problemele Persoanelor Vârstnice al Județului Olt, care va avea loc în data de 3 aprilie 2018, ora 10.00, în sala de videoconferinţe a Instituţiei Prefectului – Judeţul Olt, cu următoarea ordine de zi:

  1. Analiza nevoilor în rândul persoanelor vârstnice.
  2. Diverse.

            Materialul prezentat în ședință va fi publicat pe pagina de internet a Instituției Prefectului – Județul Olt, la adresa web http://ot.prefectura.mai.gov.ro/, secțiunea ‹Despre instituție›, rubrica ‹Alte activități – Comitetul consultativ de dialog civic pentru problemele persoanelor vârstnice› sau va putea fi consultat accesând direct http://ot.prefectura.mai.gov.ro/despre-noi/alte-activitati/comitetul-consultativ-de-dialog-civic-pentru-problemele-persoanelor-varstnice/.