Invitație ședința Comisiei de Dialog Social Olt septembrie 2018

            Vă adresăm invitaţia de a participa la şedinţa Comisiei de Dialog Social Olt, care va avea loc în data de 18 septembrie 2018, ora 10.45, în sala de ședințe a Instituţiei Prefectului – Judeţul Olt, cu următoarea ordine de zi:

  1. Acțiuni întreprinse de Inspectoratul Şcolar Judeţean Olt în vederea corelării cerinței pieței muncii cu oferta educațională a unităților de învățământ din învățământul profesional și tehnic din județul Olt.

            Prezintă: Inspectoratul Școlar Județean Olt.

  1. Diverse.

            Materialul prezentat în ședință va fi publicat pe pagina de internet a Instituției Prefectului – Județul Olt, la adresa web http://ot.prefectura.mai.gov.ro/, secțiunea ‹Despre instituție›, rubrica ‹Alte activități – Comisia de dialog social› sau va putea fi consultat accesând direct http://ot.prefectura.mai.gov.ro/despre-noi/alte-activitati/comisia-de-dialog-social/.