Invitație ședința Comisiei de Dialog Social Olt martie 2018

     Vă adresăm invitaţia de a participa la şedinţa Comisiei de Dialog Social Olt, care va avea loc în data de 20 martie 2018, ora 10.45, în sala de videoconferinţe a Instituţiei Prefectului – Judeţul Olt, cu următoarea ordine de zi:

  1. Raport de activitate pe anul 2017 pentru Administrația Județeană a Finanțelor Publice Olt – Activitatea de colectare.
    Prezintă: Administrația Județeană a Finanțelor Publice Olt
  2. Diverse

     Materialul prezentat în ședință va fi publicat pe pagina de internet a Instituției Prefectului – Județul Olt, la adresa web http://ot.prefectura.mai.gov.ro/, secțiunea ‹Despre instituție›, rubrica ‹Alte activități – Comisia de dialog social› sau va putea fi consultat accesând direct http://ot.prefectura.mai.gov.ro/despre-noi/alte-activitati/comisia-de-dialog-social/.