Invitație ședința Comisiei de Dialog Social Olt iulie 2018

            Vă adresăm invitaţia de a participa la şedinţa Comisiei de Dialog Social Olt, care va avea loc în data de 17 iulie 2018, ora 10.45, în sala de videoconferinţe a Instituţiei Prefectului – Judeţul Olt, cu următoarea ordine de zi:

  1. Măsuri întreprinse de Inspectoratul Şcolar Judeţean Olt pentru pregătirea elevilor în vederea susţinerii examenelor de final de ciclu (Evaluarea Naţională la clasele a VIII-a, Bacalaureat).

                       Prezintă: Inspectoratul Școlar Județean Olt.

  1. Diverse.

            Materialul prezentat în ședință va fi publicat pe pagina de internet a Instituției Prefectului – Județul Olt, la adresa web http://ot.prefectura.mai.gov.ro/, secțiunea ‹Despre instituție›, rubrica ‹Alte activități – Comisia de dialog social› sau va putea fi consultat accesând direct http://ot.prefectura.mai.gov.ro/despre-noi/alte-activitati/comisia-de-dialog-social/.