Invitație ședința Comisia de Dialog Social Olt martie 2019

Vă adresăm invitaţia de a participa la şedinţa Comisiei de Dialog Social Olt, care va avea loc în data de 13.03.2019, ora 10.30, în sala de şedinţe a Instituţiei Prefectului – Judeţul Olt, cu următoarea ordine de zi:

  1. Acţiuni întreprinse de Inspectoratul Şcolar Judeţean Olt în vederea corelării cerinţei pieţei muncii cu oferta educaţională  a unităţilor de învăţământ din Î.P.T (învăţământul profesional şi tehnic) din judeţul Olt.

          Prezintă: Inspectoratul Şcolar Judeţean  Olt

  1. Solicitarea Uniunii Judeţene Sanitas Olt.

Prezintă: Preşedinte Uniunea Judeţeană Sanitas Olt

  1. Diverse.

Materialul prezentat în ședință va fi publicat pe pagina de internet a Instituției Prefectului – Județul Olt, la adresa web http://ot.prefectura.mai.gov.ro/, secțiunea ‹Despre instituție›, rubrica ‹Alte activități – Comisia de dialog social› sau va putea fi consultat accesând direct http://ot.prefectura.mai.gov.ro/despre-noi/alte-activitati/comisia-de-dialog-social/.