Invitație ședința Colegiului Prefectural Olt septembrie 2018

            Vă adresăm invitaţia de a participa la şedinţa Colegiului Prefectural Olt, care va avea loc în data de 18 septembrie 2018, ora 11.30, în sala de ședințe a Instituţiei Prefectului – Judeţul Olt, cu următoarea ordine de zi:

  1. Informare cu privire la desfășurarea campaniei agricole de vară a anului 2018 în județul Olt, întocmită de Direcția pentru Agricultură Județeană Olt. Măsurile necesare pentru buna desfășurare a campaniei agricole de toamnă a anului 2018.

            Prezintă: Direcția pentru Agricultură Județeană Olt.

  1. Informare cu privire la constatările și măsurile întreprinse, urmare a raportului comisiei mixte constituite în vederea urmăririi modului în care au fost pregătite unitățile de învățământ pentru desfășurarea în bune condiții a anului școlar 2018-2019.

            Prezintă: Inspectoratul Școlar Județean Olt.

  1. Prezentare punctuală cu privire la: măsurile întreprinse de factorii responsabili pentru derularea în bune condiții a „Programului pentru Școli al României”, asigurarea transportului elevilor, pregătirea microbuzelor școlare, asigurarea personalului didactic calificat pentru anul școlar 2018-2019, asigurarea manualelor școlare și alte măsuri pentru desfășurarea în bune condiții a anului școlar 2018-2019.

            Prezintă: Inspectoratul Școlar Județean Olt.

  1.    Diverse.

            Materialele prezentate în ședință vor fi publicate pe pagina de internet a Instituției Prefectului – Județul Olt, la adresa web http://ot.prefectura.mai.gov.ro, secțiunea ‹Despre instituție›, rubrica ‹Alte activități – Colegiul prefectural› sau vor putea fi consultate accesând direct http://ot.prefectura.mai.gov.ro/despre-noi/alte-activitati/colegiul-prefectural.