Invitație ședința Colegiului Prefectural Olt noiembrie 2018

Vă adresăm invitaţia de a participa la şedinţa Colegiului Prefectural Olt, care va avea loc în data de 20.11.2018, ora 11.30, în sala de videoconferinţe a Instituţiei Prefectului – Judeţul Olt, cu următoarea ordine de zi:

  1. Activitatea desfăşurată de Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Matei Basarab” al Judeţului Olt pentru gestionarea intervenţiilor generate de tipurile de risc manifestate în zona de competenţă. Raport privind gestionarea deşeurilor periculoase la nivelul judeţului Olt;

Prezintă: Inspector Şef – Lt.Col. Tănase Adrian– Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Matei Basarab” al Judeţului Olt;

  1. Raport privind gestionarea deşeurilor periculoase la nivelul judeţului Olt;

Prezintă: Comisar Şef Neacşa Gheorghe – Garda Naţională de Mediu – Serviciul Comisariatul Judeţean Olt;

  1. Diverse.

Materialele prezentate în ședință vor fi publicate pe pagina de internet a Instituției Prefectului – Județul Olt, la adresa web http://ot.prefectura.mai.gov.ro/, secțiunea ‹Despre instituție›, rubrica ‹Alte activități – Colegiul prefectural› sau vor putea fi consultate accesând direct http://ot.prefectura.mai.gov.ro/despre-noi/alte-activitati/colegiul-prefectural/.