Invitație ședința Colegiului Prefectural Olt martie 2019

Vă adresăm invitaţia de a participa la şedinţa Colegiului Prefectural Olt, care va avea loc în data de 13.03.2019, ora 11.00, în sala de şedinţe a Instituţiei Prefectului – Judeţul Olt.

Şedinţa va avea următoarea ordine de zi:

  1. Evaluarea planului de activităţi al GNM – Comisariatul Judeţean Olt pentru perioada 01.01.2018-31.12.2018;

            Prezintă: Neacşa Gheorghe, comisar şef – GNM – Comisariatul Judeţean Olt

  1. Raportul de activitate al AJPIS Olt pentru anul 2018;

            Prezintă: Ghiţă Ileana, director executiv – Agenţia Judeţeană pentru Plăţi şi Inspecţie Socială Olt;

  1. Raport privind verificarea asigurării condiţiilor igienico-sanitare pentru desfăşurarea în siguranţă a procesului de învăţământ din judeţul Olt;

            Prezintă: Bodescu George-Marius, director executiv – Direcţia de Sănătate Publică Olt

  1. Informare privind derularea la nivelul Judeţului Olt a Programului pentru şcoli al României – luna februarie 2019;

            Prezintă: Bărbulete Ion Adrian, inspector şcolar general –Inspectoratul Şcolar Judeţean Olt

  1. Diverse.

Materialele prezentate în ședință vor fi publicate pe pagina de internet a Instituției Prefectului – Județul Olt, la adresa web http://ot.prefectura.mai.gov.ro/, secțiunea ‹Despre instituție›, rubrica ‹Alte activități – Colegiul Prefectural› sau vor putea fi consultate accesând direct http://ot.prefectura.mai.gov.ro/despre-noi/alte-activitati/colegiul-prefectural/