Invitație ședința Colegiului Prefectural Olt martie 2018

Vă adresăm invitaţia de a participa la şedinţa Colegiului Prefectural Olt, care va avea loc în data de 20 martie 2018, ora 11.30, în sala de videoconferinţe a Instituţiei Prefectului – Judeţul Olt, cu următoarea ordine de zi:

  1. Raportul de activitate al Agenției Județene de Plăți și Inspecție Socială Olt pentru anul 2017.
    Prezintă: Agenția Județeană de Plăți și Inspecție Socială Olt.
  2. Diverse

Materialul prezentat în ședință va fi publicat pe pagina de internet a Instituției Prefectului – Județul Olt, la adresa web http://ot.prefectura.mai.gov.ro/, secțiunea ‹Despre instituție›, rubrica ‹Alte activități – Colegiul prefectural› sau va putea fi consultat accesând direct http://ot.prefectura.mai.gov.ro/despre-noi/alte-activitati/colegiul-prefectural/.