Invitație ședința Colegiului Prefectural Olt mai 2018

             Vă adresăm invitaţia de a participa la şedinţa Colegiului Prefectural Olt, care va avea loc în data de 15 mai 2018, ora 11.30, în sala de videoconferinţe a Instituţiei Prefectului – Judeţul Olt, cu următoarea ordine de zi:

  • Măsuri întreprinse de ISJ Olt pentru pregătirea elevilor în vederea susţinerii examenelor de final de ciclu ( Evaluarea Naţională la clasa a VIII -a, Bacalaureat);
  • Informare privind derularea la nivelul Judeţului Olt a Programului pentru şcoli al României – luna aprilie 2018;
  • Diverse.

             Materialele prezentate în ședință vor fi publicate pe pagina de internet a Instituției Prefectului – Județul Olt, la adresa web http://ot.prefectura.mai.gov.ro/, secțiunea ‹Despre instituție›, rubrica ‹Alte activități – Colegiul prefectural› sau vor putea fi consultate accesând direct http://ot.prefectura.mai.gov.ro/despre-noi/alte-activitati/colegiul-prefectural/.