Invitație ședința Colegiului Prefectural Olt iunie 2018

            Vă adresăm invitaţia de a participa la şedinţa Colegiului Prefectural Olt, care va avea loc în data de 19 iunie 2018, ora 10.00, în sala de videoconferinţe a Instituţiei Prefectului – Judeţul Olt.

            În deschiderea ședinței, directorul general al ANIF, domnul Florin – Ionuţ Barbu, va prezenta măsurile adoptate în cadrul Programului Naţional de Reabilitare a Infrastructurii Principale de Irigaţii, inclusiv la nivelul judeţului Olt. 

            Ședința va continua cu următoare ordine de zi:

  1. Situaţia realizării Sistemului Naţional de Monitorizare sol-teren pentru agricultură în judeţul Olt. Prezintă: Oficiul de Studii Pedologice şi Agrochimice Olt
  2. Informare privind structura şi atribuţiile Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură – Centrul Judeţean Olt.

                       Prezintă: APIA – Centrul Judeţean Olt

  1. Informare privind derularea la nivelul Judeţului Olt a Programului pentru şcoli al României – luna mai 2018.

                       Prezintă: Inspectoratul Școlar Județean Olt

  1. Diverse.

            Materialele prezentate în ședință vor fi publicate pe pagina de internet a Instituției Prefectului – Județul Olt, la adresa web http://ot.prefectura.mai.gov.ro, secțiunea ‹Despre instituție›, rubrica ‹Alte activități – Colegiul prefectural› sau vor putea fi consultate accesând direct http://ot.prefectura.mai.gov.ro/despre-noi/alte-activitati/colegiul-prefectural.