Invitație ședința Colegiului Prefectural Olt iulie 2018

            Vă adresăm invitaţia de a participa la şedinţa Colegiului Prefectural Olt, care va avea loc în data de 17 iulie 2018, ora 11.30, în sala de videoconferinţe a Instituţiei Prefectului – Judeţul Olt, cu următoarea ordine de zi:

  1. Informare trimestrială cu privire la activităţile desfăşurate de către Inspectoratul de Poliţie Judeţean Olt în conformitate cu prevederile Legii nr.218/2002.

                Prezintă: Inspectoratul de Poliţie Judeţean Olt.

  1. Acţiuni de verificare a magazinelor alimentare, agenţilor economici care comercializează alimente în incinta staţiilor de distribuţie a carburanţilor, restaurantelor, fast-food-urilor, cantinelor, pensiunilor turistice, taberelor de copii, precum şi altor unităţi de alimentaţie publică, în care se prepară, se servesc şi se comercializează alimente, în vederea identificării şi eliminării din consumul uman a produselor alimentare care reprezintă risc pentru sănătatea  populaţiei în sezonul estival 2018. Măsuri specifice întreprinse în vederea prevenirii producerii de efecte negative asupra consumatorilor ca urmare a temperaturilor din vara anului 2018.

                Prezintă: Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Olt.

  1. Măsuri specifice întreprinse de CJPC Olt în vederea prevenirii producerii de efecte negative asupra consumatorilor ca urmare a temperaturilor din vara anului 2018 în judeţul Olt.

                Prezintă: Comisariatul Județean pentru Protecția Consumatorilor Olt.

  1. Diverse.

            Materialele prezentate în ședință vor fi publicate pe pagina de internet a Instituției Prefectului – Județul Olt, la adresa web http://ot.prefectura.mai.gov.ro/, secțiunea ‹Despre instituție›, rubrica ‹Alte activități – Colegiul prefectural› sau vor putea fi consultate accesând direct http://ot.prefectura.mai.gov.ro/despre-noi/alte-activitati/colegiul-prefectural/.