Invitație ședința Colegiului Prefectural Olt februarie 2018

     Vă adresăm invitaţia de a participa la şedinţa Colegiului Prefectural Olt, care va avea loc în data de 12 februarie 2018, ora 11.30, în sala de videoconferinţe a Instituţiei Prefectului – Judeţul Olt, cu următoarea ordine de zi:

1. Aportul Inspectoratului Teritorial de Muncă Olt la dezvoltarea economico-socială a județului în anul 2017 .

     Prezintă: Inspectoratul Teritorial de Muncă Olt.

2. Acțiuni întreprinse în perioada 2015 – 2017 și evaluarea rezultatelor prin intermediul datelor furnizate de stația de monitorizare a calității aerului.

     Prezintă: Serviciul Județean Olt al Gărzii Naționale de Mediu.

3. Prezentarea raportului de activitate al Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Olt pentru anul 2017.

     Prezintă: Inspectoratul pentru Situații de Urgență Olt.

4. Prezentarea raportului de activitate al Instituției Prefectului – Județul Olt pentru anul 2017.

     Prezintă: Instituția Prefectului – Județul Olt.

     Materialele prezentate în ședință la punctele 1 – 3 vor fi publicate pe pagina de internet a Instituției Prefectului – Județul Olt, la adresa web http://ot.prefectura.mai.gov.ro/, secțiunea ‹Despre instituție›, rubrica ‹Alte activități – Colegiul prefectural› sau pot fi consultate accesând direct http://ot.prefectura.mai.gov.ro/despre-noi/alte-activitati/colegiul-prefectural/.

     Raportul de activitate al Instituției Prefectului – Județul Olt pentru anul 2017 va fi publicat pe pagina de internet a Instituției Prefectului – Județul Olt, la adresa web http://ot.prefectura.mai.gov.ro, secțiunea ‹Despre instituție›, rubrica ‹Rapoarte și studii› sau poate fi consultat accesând direct http://ot.prefectura.mai.gov.ro/despre-noi/rapoarte-si-studii/.