Invitație ședința Colegiului Prefectural Olt august 2018

            Vă adresăm invitaţia de a participa la şedinţa Colegiului Prefectural Olt, care va avea loc în data de 21 august 2018, ora 11.30 în sala de videoconferinţe a Instituţiei Prefectului – Judeţul Olt, cu următoarea ordine de zi:

  1. Verificarea respectării normelor de igienă şi a condiţiilor igienico – sanitare din unităţile de învăţământ preşcolar şi şcolar.

                Prezintă: Director executiv Direcţia de Sănătate Publică Olt.

  1. Stadiul pregătirii unităţilor de învăţământ şi asigurarea personalului didactic pentru începerea în bune condiţii a anului şcolar 2018-2019.

                 Prezintă: Inspector şcolar general – Inspectoratul Şcolar Judeţean Olt.

  1. Diverse.

            Materialele prezentate în ședință vor fi publicate pe pagina de internet a Instituției Prefectului – Județul Olt, la adresa web http://ot.prefectura.mai.gov.ro/, secțiunea ‹Despre instituție›, rubrica ‹Alte activități – Colegiul prefectural› sau vor putea fi consultate accesând direct http://ot.prefectura.mai.gov.ro/despre-noi/alte-activitati/colegiul-prefectural/.