Invitație luna decembrie 2019 ședința Comitetului Consultativ de Dialog Civic pentru Problemele Persoanelor Vârstnice al Județului Olt

Vă adresăm invitaţia de a participa la şedinţa Comitetului Consultativ de Dialog Civic pentru Problemele Persoanelor Vârstnice al Judeţului Olt, care va avea loc în data de 19 decembrie 2019, ora 10.00, în sala de ședințe, a Instituţiei Prefectului – Judeţul Olt, cu următoarea ordine de zi:

  1. Plata pensiilor în sistemul public de pensii.

Prezintă: Casa Judeţeană de Pensii Olt.

  1. Diverse.

Materialul prezentat în ședință va fi publicat pe pagina de internet a Instituției Prefectului – Județul Olt, la adresa web http://ot.prefectura.mai.gov.ro/, secțiunea ‹Despre instituție›, rubrica ‹Alte activități – Comitetul consultativ de dialog civic pentru problemele persoanelor vârstnice› sau va putea fi consultat accesând direct http://ot.prefectura.mai.gov.ro/despre-noi/alte-activitati/comitetul-consultativ-de-dialog-civic-pentru-problemele-persoanelor-varstnice/.

 

Cu stimă,       

P R E F E C T

Florin – Constantin HOMOREAN