Invitație luna august 2019 şedinţa Comitetului Consultativ de Dialog Civic pentru Problemele Persoanelor Vârstnice al Județului Olt

Vă adresăm invitaţia de a participa la şedinţa Comitetului Consultativ de Dialog Civic pentru Problemele Persoanelor Vârstnice al Județului Olt, care va avea loc în data de 27 august 2019, ora 10.00, în sala de ședințe, a Instituţiei Prefectului – Judeţul Olt, cu următoarea ordine de zi:

  1. Analiza nevoilor în rândul persoanelor vârstnice.

Prezintă: Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului  Olt.

  1. Diverse

Materialul prezentat în ședință va fi publicat pe pagina de internet a Instituției Prefectului – Județul Olt, la adresa web http://ot.prefectura.mai.gov.ro/, secțiunea ‹Despre instituție›, rubrica ‹Alte activități – Comitetul consultativ de dialog civic pentru problemele persoanelor vârstnice› sau va putea fi consultat accesând direct http://ot.prefectura.mai.gov.ro/despre-noi/alte-activitati/comitetul-consultativ-de-dialog-civic-pentru-problemele-persoanelor-varstnice/.

Cu stimă,        

 

P R E F E C T

Angela NICOLAE